Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Wczoraj Finlandia objęła Prezydencję Rady Unii Europejskiej!2019-07-04

Prezydencją nazywamy okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Okres ten trwa 6 miesięcy. Finlandia objęła prezydencję w Radzie UE po raz trzeci.

Hasłem przewodnim fińskiej prezydencji jest:
"Zrównoważona Europa - zrównoważona przyszłość"

Centrum Edukacji Europejskiej zaprasza szkoły !2019-07-04

Co to za akcja

Od października br. Centrum Edukacji Europejskiej odwiedzi kolejne szkoły, by pokazać uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

Kto może się zgłaszać

Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych2019-07-04

Celem tej inicjatywy jest zintegrowanie nowego pokolenia kreatywnych Europejczyków, którzy będą w stanie współpracować w różnych językach, ponad granicami państw i dyscyplinami, aby sprostać ogromnym wyzwaniom społecznym i niedoborom wykwalifikowanej kadry w Europie.
https://ec.europa.eu/…/…/european-universities-initiative_pl

Europejska inicjatywa obywatelska!2019-07-04

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu trzech nowych europejskich inicjatyw obywatelskich. Są to: „Opłata za emisje CO2 – walka ze zmianą klimatu” (A price for carbon to fight climate change), „Zadbajmy o postęp naukowy: uprawy mają znaczenie!” (Grow scientific progress: crops matter!) oraz „Zakończmy erę plastiku w Europie” (Let's put an end to the era of plastic in Europe).