DANE KONTAKTOWE
 • Lidia Shahbazyan
 • 510 091 570
 • europedirect-bydgoszcz@byd.pl
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
 • GODZINY OTWARCIA
 • Poniedziałek konsultacje w formule zdalnej
 • Wtorek konsultacje w formule zdalnej
 • Środa konsultacje w formule zdalnej
 • Czwartek 8:00-16:00
 • Piątek 8:00-16:00
 • Zapraszamy do odwiedzania punktu
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?
EUROPE DIRECT Bydgoszcz

Archiwum

Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji: inwestycje kapitałowe o wartości ponad 500 mln euro
24/06/2021

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie drugiej tury bezpośrednich inwestycji kapitałowych za pośrednictwem Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji. Fundusz ustanowiono w 2020 r. i od tego czasu w jego ramach zatwierdzono 111 inwestycji w wysoce innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP na łączną kwotę ponad 500 mln euro, z przeznaczeniem na intensyfikację przełomowych innowacji w obszarach takich jak zdrowie, gospodarka o obiegu zamkniętym i internet rzeczy.

Dzisiaj ogłoszono 69 nowych inwestycji; wcześniejsze inwestycje ogłoszono w pierwszej turze w styczniu. Jest to mocny start dla Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji, która została utworzona w ramach programu „Horyzont Europa”. W ciągu najbliższych siedmiu lat wartość inwestycji z tego funduszu ma przekroczyć 3,5 mld euro.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: nowe przepisy chroniące Europejczyków
23/06/2021

Parlament Europejski, za zgodą Rady i przy pozytywnej opinii Komisji, przyjął udoskonalone przepisy regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nowe rozporządzenie, przyjęte przez Parlament Europejski 623 głosami za, przy 9 głosach przeciw i 61 głosach wstrzymujących się, ustanawia odnowiony mandat Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nowe przepisy dostosowują wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich do Traktatu z Lizbony. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie mógł wszczynać własne dochodzenia za każdym razem, gdy uzna, że są ku temu podstawy, i będzie mógł sam zaproponować rozwiązania kwestii objętych dochodzeniem, a mianowicie w przypadkach powtarzających się, systemowych lub szczególnie poważnych przypadków niewłaściwego administrowania. W przepisach wyjaśniono również warunki dostępu do dokumentów i współpracy z organami państw członkowskich oraz instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii. Od kandydatów na rzecznika wymagany jest teraz nowy okres przejściowy, przewidziano również przepisy dotyczące ochrony ofiar molestowania i sygnalistów.

Unia Europejska i Republika Kenii rozpoczynają dialog strategiczny
22/06/2021

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie dialogu strategicznego między Unią Europejską a Republiką Kenii, uzgodnione 21 czerwca 2021 r., oraz wzmocnienie wielostronnego partnerstwa między UE a regionem Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC). Obie strony zobowiązały się do dwustronnego wdrożenia postanowień umowy o partnerstwie gospodarczym ze Wspólnotą Wschodnioafrykańską dotyczących handlu oraz współpracy gospodarczej i rozwojowej.

Komisja zainwestuje 14,7 mld euro z programu „Horyzont Europa”
16/06/2021

Komisja przyjęła główny program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2022, w którym określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 14,7 mld euro. Inwestycje te pomogą przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową oraz przyczynią się do trwałej odbudowy po pandemii koronawirusa oraz do zwiększenia odporności UE na przyszłe kryzysy. Posłużą one wsparciu europejskich naukowców poprzez stypendia, szkolenia i wymiany, budowie lepiej połączonych i wydajniejszych europejskich ekosystemów innowacji oraz tworzeniu światowej klasy infrastruktur badawczych. Będzie to zachęta do uczestnictwa podmiotów z całej Europy i ze świata, a jednocześnie wzmocniona zostanie europejska przestrzeń badawcza.

KE podejmuje decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko CZECHOM i POLSCE
09/06/2021

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Czechom i Polsce, ponieważ w tych dwóch państwach członkowskich ograniczane jest prawo obywateli innych państw członkowskich UE do wstępowania do krajowych partii politycznych. Z powodu tego ograniczenia obywatele innych państw członkowskich UE mieszkający w Czechach lub Polsce nie mogą w pełni korzystać z prawa do kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego na takich samych warunkach jak obywatele tych dwóch państw. Czechy i Polska są jedynymi państwami członkowskimi, w których taki zakaz nadal obowiązuje.

UE proponuje zdecydowaną wielostronną reakcję handlową na kryzys spowodowany pandemią COVID-19
04/06/2021

UE przedstawiła dziś wniosek skierowany do członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczący wielostronnego planu działań na rzecz zwiększenia produkcji oraz zapewnienia powszechnego i sprawiedliwego dostępu do szczepionek i leków przeciwko COVID-19. Za pośrednictwem tego wniosku, podzielonego na dwa komunikaty, UE podkreśla centralną rolę WTO w zwalczaniu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, i wzywa członków WTO do przyjęcia szeregu zobowiązań, w tym także dotyczących praw własności intelektualnej.