Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Możliwość wyjazdu na Syberię!

Krótko o projekcie:

Planowana wymiana polsko-rosyjskiej młodzieży studenckiej dotyczy jednej z najbardziej szczytnych sfer funkcjonowania wysokorozwiniętego społeczeństwa – niesienia pomocy innym. Często to zjawisko realizowane jest w formie wolontariatu w szkole bądź podczas studiów, czasami wynika z sytuacji rodzinnych oraz statusu socjalnego i materialnego. Ale najwyższe stadium osiąga w momencie kiedy niesienie pomocy staje się pasją na całe życie.

Głównym celem wymiany z jednej strony jest rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Polski i Rosji, a z drugiej - budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań, wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń. Uczestnicy wymiany – studenci uczelni wyższych z Bydgoszczy oraz Chity (zabaikalski krai) wymienią się doświadczeniem w kwestii niesienia pomocy osobom starszym, chorym oraz niepełnosprawnym w różnym wieku. Poznają różnorodne metody (często używane tylko lokalnie) i tradycje pracy niesienia pomocy w Polsce i w Rosji, nauczą się nowych metod i form aktywizacji osób niepełnosprawnych. Poznają tradycje obu narodów podczas wymiany, a szczególnie podczas spotkań z osobami starszymi i młodzieżą niepełnosprawną z Polski i Rosji.

Dowiedz się więcej! Tel. 733 753 001