Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Ponad 2 mld euro na wsparcie odbudowy, zwiększenie odporności oraz różnorodności sektora kultury2021-05-26

Komisja podjęła nowe działania wspierające sektor kultury i sektor kreatywny w Europie i poza nią. Jest to kolejny krok po przyjęciu programu prac na pierwszy rok działania programu „Kreatywna Europa” obejmującego lata 2021-2027. W 2021 r. przewidziano w ramach programu „Kreatywna Europa” budżet o bezprecedensowej wielkości blisko 300 mln euro. Kwota ta posłuży artystom i osobom zawodowo zaangażowanym we wszystkich sektorach kultury w nawiązywaniu współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej, poszukiwaniu nowych możliwości i docieraniu do nowych odbiorców. Przyjęty dzisiaj program stanowi podstawę pierwszych zaproszeń do składania wniosków w ramach nowego programu. Zaproszenia te będą otwarte dla wszystkich organizacji prowadzących działalność w odpowiednich sektorach kultury i sektorach kreatywnych. Całkowity budżet programu opiewający na kwotę 2,4 mld euro przeznaczoną na okres siedmiu lat wzrósł w porównaniu z poprzednim budżetem o 63 proc. Celem programu „Kreatywna Europa” jest także zwiększenie konkurencyjności sektorów kultury. Jednocześnie wspierane będą ich starania prowadzące do przyjęcia bardziej ekologicznych, cyfrowych i sprzyjających włączeniu społecznemu standardów. Szczególną uwagę poświęca się wzmocnieniu odporności i ożywieniu sektora kultury i sektora kreatywnego w następstwie pandemii COVID-19.

Komisja wypłaca dwunastu państwom członkowskim 14,1 mld euro w ramach SURE2021-05-25

Komisja Europejska wypłaciła dziś dwunastu państwom członkowskim UE kwotę 14,137 mld euro w ramach siódmej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. W ramach zrealizowanych dziś operacji Belgia otrzymała 2 mld euro, Bułgaria 511 mln euro, Cypr 124 mln euro, Grecja 2,54 mld euro, Hiszpania 3,37 mld euro, Włochy 751 mln euro, Litwa 355 mln euro, Łotwa 113 mln euro, Malta 177 mln euro, Polska 1,56 mld euro, Portugalia 2,41 mld euro, a Estonia 230 mln euro. Bułgaria i Estonia otrzymują finansowanie z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych dziesięć państw UE korzystało już wcześniej z pożyczek w ramach SURE.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19: Parlament Europejski i Rada osiągają porozumienie2021-05-20

Komisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze wstępne porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rozporządzenia regulującego unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19. Wszystko więc wskazuje na to, że zaświadczenie (wcześniej zwane zielonym zaświadczeniem cyfrowym) będzie gotowe – zgodnie z planem – do końca czerwca. Dzisiejsze porozumienie osiągnięto w rekordowo krótkim czasie. Było gotowe już dwa miesiące po tym, jak Komisja przedstawiła swój wniosek. Negocjacje w sprawie zaświadczenia prowadził w imieniu Komisji komisarz Didier Reynders w bliskiej współpracy z wiceprzewodniczącymi Verą Jourovą i Margaritisem Schinasem oraz komisarzami Thierrym Bretonem, Stellą Kyriakides i Ylvą Johansson.

Quiz w ramach Dnia Europy2021-05-11

Dziś w ramach Dnia Europy mieliśmy okazję spotkać się z uczniami XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy im. Jeremiego Przybory. W spotkaniu uczestniczyło prawie 200 osób! Podczas naszego spotkania uczniowie poznali wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności z Gruzji, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz absolwenta Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z Zambii. Uczniowie wzięli również udział w quizie "Co wiemy o naszej Europie?", a do zwycięzców powędrują niedługo nagrody ufundowane przez Parlament Europejski - Biuro w Polsce oraz EUROPE DIRECT Bydgoszcz!