Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Sytuacja w Polsce po wyborach do Parlamentu Europejskiego2019-07-09

W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w kontekście zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu. Wynik był zatem miernikiem wparcia dla poszczególnych formacji politycznych. 

Wczoraj Finlandia objęła Prezydencję Rady Unii Europejskiej!2019-07-04

Prezydencją nazywamy okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Okres ten trwa 6 miesięcy. Finlandia objęła prezydencję w Radzie UE po raz trzeci.

Hasłem przewodnim fińskiej prezydencji jest:
"Zrównoważona Europa - zrównoważona przyszłość"

Centrum Edukacji Europejskiej zaprasza szkoły !2019-07-04

Co to za akcja

Od października br. Centrum Edukacji Europejskiej odwiedzi kolejne szkoły, by pokazać uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

Kto może się zgłaszać

Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych2019-07-04

Celem tej inicjatywy jest zintegrowanie nowego pokolenia kreatywnych Europejczyków, którzy będą w stanie współpracować w różnych językach, ponad granicami państw i dyscyplinami, aby sprostać ogromnym wyzwaniom społecznym i niedoborom wykwalifikowanej kadry w Europie.
https://ec.europa.eu/…/…/european-universities-initiative_pl