Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Darmowe wi-fi w całej Unii Europejskiej2018-03-27

Komisja Europejska uruchomiła portal internetowy WiFi4EU (24 języki UE). Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place, budynki użyteczności publicznej, biblioteki i ośrodki zdrowia.

Za pośrednictwem portalu, gminy w całej Europie są zaproszone do zarejestrowania swoich danych przed pierwszym zaproszeniem do składania projektów w połowie maja w celu finansowania przez UE budowy darmowych publicznych hotspotów internetowych.

 

Zakończmy przemoc wobec kobiet dzięki The Spotlight Initiative2018-03-26

Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska połączyły siły, aby razem stworzyć "The Spotlight Initiative". Inicjatywa ma na celu położyć kres przemocy wobec kobiet oraz dziewczynek na całym świecie. UE zobowiązała się przeznaczyć 500 mln euro na walkę z przemocą wobec kobiet.

‼️ 1 na 3 kobiety doświadcza fizycznej lub seksulanej przemocy. !!

 
Centrum Europejskie im. Roberta Schumana przy WSG poszukuje osoby na staż2018-03-22

PŁATNY STAŻ

 

Centrum Europejskie im. Roberta Schumana przy Wyższej Szkole Gospodarki poszukuje osoby na płatny staż. Oferowane stanowisko: stażysta.

 

Zainteresowany/Zainteresowana?  

Piewszy Dzień Wiosny2018-03-21

Z okazji pierwszego dnia wiosny życzymy wspaniałego wiosennego dnia!

Tej wiosny w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?