Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Komisja zatwierdza trzecią umowę w sprawie zapewnienia dostępu do potencjalnej szczepionki2020-10-14

Komisja Europejska zatwierdziła dziś trzecią umowę z firmą farmaceutyczną Janssen Pharmaceutica NV, jedną ze spółek farmaceutycznych Janssen Pharmaceutical należących do grupy Johnson & Johnson.

Gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpiecznym i skutecznym środkiem w walce z COVID-19, umowa umożliwi państwom członkowskim zakup szczepionek dla 200 mln osób. Państwa członkowskie będą mieć też możliwość zakupu szczepionek dla kolejnych 200 mln osób.

Oświadczenie KE dot. koordynacji środków ograniczających swobodny przepływ w UE w związku z pandemią2020-10-14

W następstwie wniosku Komisji przedstawionego 4 września 2020 r. unijni ministrowie osiągnęli dziś porozumienie, które zapewni większą przejrzystość i przewidywalność środków ograniczających swobodny przepływ w związku z pandemią koronawirusa. Komisja wyraża zadowolenie z przyjęcia zalecenia przez Radę i wydaje następujące oświadczenie:

Nasze prawo do swobodnego przemieszczania się w UE poważnie ucierpiało w wyniku pandemii. Ponadto obywatele Unii mieli do czynienia z wieloma różnymi zasadami i procedurami, otrzymywali niejasne informacje na temat obszarów wysokiego i niskiego ryzyka oraz nie mieli pewności co do tego, w jaki sposób mogą podróżować. Miesiąc temu Komisja przedstawiła wniosek dotyczący sposobu rozwiązania tych problemów i wsparcia milionów obywateli UE, którzy codziennie podróżują na terenie Unii. Państwa członkowskie osiągnęły dziś porozumienie co do tego, w jaki sposób wniosek ten można wprowadzić w życie.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: Komisja przyjmuje strategię UE dotyczącą metanu2020-10-14

Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię UE na rzecz ograniczenia emisji metanu. Metan jest drugim – po dwutlenku węgla – najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do zmiany klimatu. Jest on również silnym lokalnym czynnikiem zanieczyszczenia powietrza, który powoduje poważne problemy zdrowotne. Ograniczenie emisji metanu ma zatem zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia naszych celów klimatycznych na 2030 r. oraz celu neutralności klimatycznej do 2050 r., a także dla osiągnięcia celu Komisji w zakresie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Wizyta w Etiopii w celu wzmocnienia partnerstwa UE-Afryka2020-10-08

Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell oraz komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič odbyli w dniach 8–9 października 2020 r. oficjalną wizytę w Addis Abebie (Etiopia). Misja ma na celu utrzymanie tempa wzmocnionego partnerstwa UE–UA i zbiega się w czasie z nową dostawą 7,5 ton zestawów do testowania na koronawirusa przekazanych przez Niemcy w ramach działań „Drużyna Europy” (ang. Team Europe) mających pomóc partnerom w radzeniu sobie z pandemią.

Afryka jest naszym naturalnym partnerem i sąsiadem. Aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom, potrzebujemy silnej Afryki, a Afryka potrzebuje silnej Europy. Ta wizyta była okazją do wymiany poglądów z Unią Afrykańską i z rządem Etiopii. W tych trudnych, dotkniętych przez pandemię czasach, UE wraz z państwami członkowskimi okazała solidarność, mobilizując dla Afryki bezprecedensową inicjatywę „Drużyna Europy”. Przekazanie tych zestawów do testowania pokazuje ponownie, że walczymy z pandemią na wszystkich frontach — powiedział Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.