Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Czasopismo naukowe

SiAE_tytul„Studia i analizy europejskie” to publikacja Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz oraz Wyższej Szkoły Gospodarki.

Głównym celem recenzowanego rocznika naukowego „Studia i analizy europejskie” jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur i mechanizmów funkcjonowania Wspólnoty, jej systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.

Wydawnictwo europejskie skierowane zostało do szerokiego grona odbiorców, którym problematyka europejska nie jest obca, w szczególności zaś do środowisk akademickich (uczelnie wyższe, biblioteki uczelniane, Centra Dokumentacji Europejskiej) oraz ośrodków zaangażowanych w propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej (Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej, Punkty Infrmacji Europejskiej Europe Direct, ośrodki Eurodesku).

Według ostatniego komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015) cykl wydawniczy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz przy WSG pt. "Studia i analizy europejskie" uzyskał 5 punktów. Czasopismo pozytywnie przeszło także proces ewaluacji IC Journals Master List 2012, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 4,22 pkt.

Wymagania redakcyjne dla autorów:

Kontakt z redakcją:

  • centrum.europejskie@byd.pl
  • europedirect-bydgoszcz@byd.pl

Więcej informacji: www.siae.wsg.byd.pl