Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

O Nas

EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ

Krótka historia funkcjonowania EUROPE DIRECT Bydgoszcz (wcześniej w latach 2005-2020 Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz) 

Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct powstała w 2005 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów Informacji Europejskiej Europe Direct. W roku tym konkurs ogłoszony został w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres 2005-2008. Wyższa Szkoła Gospodarki w kolejnych edycjach wygrywała konkursy, w wyniku których przyznawano Wyższej Szkole Gospodarki możliwość kontynuowania prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz. W obecnej edycji EUROPE DIRECT 2021-2025 (z nową edycją zmieniła się również nazwa punktów informacyjnych) Wyższa Szkoła Gospodarki kontynuuje swoją działalność europejską prowadząc punkty EUROPE DIRECT Bydgoszcz oraz EUROPE DIRECT Toruń.

Kim jesteśmy?

Punkt EUROPE DIRECT w Bydgoszczy jest członkiem sieci EUROPE DIRECT w Polsce, która z kolei jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków. Punkty EUROPE DIRECT przybliżają europejskie zagadnienia mieszkańcom danego regionu i zachęcają ich do udziału w debatach na temat przyszłości UE. Siecią punktów EUROPE DIRECT zarządza Komisja Europejska.


Można się z nami skontaktować, jeżeli masz pytania dotyczące polityki, programów i priorytetów UE lub jeśli chcesz się zaangażować w wydarzenia dotyczące przyszłości UE.
Nasza oferta skierowana jest również do szkół: przygotowujemy dla nich prezentacje, prowadzimy dyskusje dotyczące UE i dostarczamy publikacje Unii Europejskiej.
Co ważne, obywatele korzystają z wszystkich naszych usług nieodpłatnie.
Należy pamiętać, że nie oferujemy doradztwa prawnego, nie zajmujemy się też interpretowaniem przepisów UE.


Więcej informacji na temat ośrodków w państwach członkowskich UE, w tym w Polsce, można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl

Skontaktuj się z nami EUROPE DIRECT Bydgoszcz ul. Garbary 2

tel.: +48 733 753 001 

mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 08.00 – 16.00

Media społecznościowe:

Facebook: @EDBydgoszcz

Twitter: @EDBydgoszcz

YouTube: @EDBydgoszcz

Zasady działania EUROPE DIRECT Bydgoszcz

Podstawowe zasady funkcjonowania punktów EUROPE DIRECT określone zostały przez Komisję Europejską i są takie same we wszystkich państwach członkowskich UE. Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć punktów EUROPE DIRECT, jest udzielanie ogólnych informacji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb społecznych. Organizujemy także przedsięwzięcia europejskie, takie jak: konferencje, seminaria, moduły szkoleniowe, warsztaty, lekcje europejskie czy dyżury ekspertów.

EUROPE DIRECT Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej.

W szczególności do współpracy zapraszamy:

 • przedstawicieli samorządu terytorialnego
 • małych i średnich przedsiębiorców
 • nauczycieli i instytucje oświatowe
 • organizacje pozarządowe
 • młodzież

Poznaj nasz zespół EUROPE DIRECT Bydgoszcz!

 

Kierownik 

Weronika Sikora

 

Konsultant

dr Michał Cichoracki 

 

Specjalista ds. rozliczeń

Kamila Kruża - Supeł

EUROPE DIRECT POLSKA

Od 1 maja 2021 r., w ramach nowej edycji sieci EUROPE DIRECT w Polsce funkcjonują 24 punkty EUROPE DIRECT. Pełen wykaz punktów wraz z danymi teleadresowymi można znaleźć na stronie: 

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/poland_pl

EUROPE DIRECT

Każdy może przyjść, zadzwonić czy napisać do EUROPE DIRECT, aby zadać pytanie, zasięgnąć rady lub wyrazić swoją opinię na temat Unii. Organizowane są także różnorodne debaty, szkolenia i konkursy, a konsultanci EUROPE DIRECT są obecni, odpowiadając na pytania i rozdając publikacje, podczas targów pracy, szkoleń, czy lokalnych uroczystości.

Prowadzą także „lekcje europejskie” i wykłady otwarte, dbając o to, aby wiedza o UE dotarła do wszystkich potrzebujących, a także, aby „informacja zwrotna”, czyli uwagi i opinie, trafiły do podejmujących decyzje.

Punkty EUROPE DIRECT są prowadzone przez różnego rodzaju instytucje. W Polsce są to uczelnie wyższe, izby rolnicze, organizacje pozarządowe i samorządy. Aby uzyskać dotację na ten cel, musiały one odpowiedzieć na opublikowane zaproszenie do składania wniosków na prowadzenie punktów EUROPE DIRECT kierowane przez Komisję Europejską.

Dodatkowe informacje

Istnieje też infolinia punktu kontaktowego EUROPE DIRECT, która dysponuje bezpłatnym* numerem telefonu, pod który można zadzwonić z każdego miejsca we wszystkich państwach członkowskich (00 800 6 7 8 9 10 11).

Infolinia udziela odpowiedzi także na pytania zadane bezpośrednio drogą elektroniczną, jak również poprzez interaktywny serwis internetowy w czasie rzeczywistym dla osób odwiedzających stronę EUROPA. Więcej na temat tego serwisu można się dowiedzieć na stronie http://ec.europa.eu/europedirect.

*niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie umożliwiają połączeń z numerami 00 800 lub pobierają za nie opłaty

 

Mapka punktów EUROPE DIRECT w Polsce

EUROPE DIRECT W EUROPIE

W 2005 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej rozpoczęła działalność sieć informacyjna Europe Direct, zarządzana i współfinansowana przez Komisję Europejską. Do sieci zaliczyć można trzy główne punkty kontaktowe:

1. EUROPE DIRECT 

 • Spotkaj się z ekspertem do spraw Unii Europejskiej
 • Zadaj pytanie na temat UE
 • Weź udział w dyskusji o przyszłości UE
 • Znajdź odniesienia do innych źródeł informacji i sieci informacyjnych

2. Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE)

 • Uzyskaj dostęp do ofucjalnych dokumentów i publikacji UE
 • Znajdź szczegółowe informacje na temat prawa, polityki i instytucji UE
 • Weź udział w szkoleniach i kampaniach informacyjnych dla środowiska akademickiego 

3. Team Europe

 • Sieć ekspertów do spraw UE (prawnicy, konsultanci, pracownicy akademiccy itp.) działający w różnych krajach UE, którzy mogą wziąć udział w charakterze prelegenta, moderatora lub mediatora w wydarzeniu poświęconym UE w Twoim regionie

EUROPE DIRECT to punkty informacyjne Unii Europejskiej stanowiące jedno z najważniejszych narzędzi komunikacyjnych UE z obywatelami na poziomie lokalnym i regionalnym. W związku z tym do ich najważniejszych zadań należy udzielanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz zachęcanie do udziału w debacie na temat przyszłości i kształtu wspólnej Europy.
 
Punkty EUROPE DIRECT zlokalizowane na terenie całej UE, można odwiedzać osobiście, kontaktować się z nimi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferują one między innymi:

 • bezpłatne publikacje, broszury informacyjne i przewodniki
 • bezpłatne* połączenie z centrum Europe Direct pod numerem 00 800 6 7 8 9 10 11 (*niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie umożliwiają połączeń z numerami 00 800 lub pobierają za nie opłaty)
 • odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich
 • mechanizm informacji zwrotnej, umożliwiający obywatelom poinformowanie instytucji UE w Brukseli o ich problemach, wątpliwościach i uwagach na dowolny temat związany z działalnością UE i jej wpływem na życie obywateli
 • aktywne działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnych

Lista adresowa wszystkich punktów EUROPE DIRECT dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/index_pl.htm.
 
W Polsce EUROPE DIRECT zarządzane są przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
 
CENTRUM INFORMACYJNE EUROPE DIRECT                                           
http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm                                        

Centrum informacyjne EUROPE DIRECT funkcjonuje od maja 2000 r. i dostarcza bezpłatnych informacji przez telefon i e-mail:

 • bezpłatny* numer telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 dostępny we wszystkich państwach członkowskich UE, oferujący informacje we wszystkich językach urzędowych UE, dostępny w godz. 9-18 w dni robocze (* niektórzy operatorzy telefonii komórkowej, również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach, nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty)
 • e-mail wysłany za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej

Typy informacji i usług świadczonych przez Centrum:

 • ogólne informacje na temat zagadnień Unii Europejskiej
 • przewodniki zawierają ogólny zarys praw i możliwości, jakie przysługują obywatelowi w całej Unii Europejskiej oraz informacje o tym, w jaki sposób można z nich skutecznie korzystać
 • użyteczne adresy
 • wskazówki praktyczne np.: jak uzyskać kartę pobytu i uznanie kwalifikacji
 • porady pomagające przezwyciężyć praktyczne problemy, jakie można napotkać, korzystając ze swoich praw w Europie
 • dostęp do baz danych

EUROPE DIRECT dostarcza odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania związane z UE, także te, dotyczące praw i możliwości, jakie mają obywatele UE, oraz tego, jak można z nich skorzystać. Może udzielić bezpośredniej odpowiedzi na pytania ogólne, a jeśli mają Państwo bardziej szczegółowe wątpliwości, EUROPE DIRECT skieruje Państwa do najlepszego źródła informacji i konsultacji na poziomie unijnym, narodowym, regionalnym i lokalnym.