Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

O nas - Europe Direct - Bydgoszcz

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – BYDGOSZCZ PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI

Krótka historia funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz

Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct powstała w 2005 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów informacyjnych Informacji Europejskiej Europe Direct. W roku tym konkurs ogłoszony został w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres 2005-2008. Wyższa Szkoła Gospodarki w kolejnych edycjach w latach ponownie występowała o możliwość prowadzenia Punktu. Punkt informacyjny Europe Direct - Bydgoszcz kontynuuje swoją działalność europejską również w obecnej edycji 2018-2020. Wyższa Szkoła Gospodarki po raz kolejny uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz.

Kim jesteśmy?

Punkt EUROPE DIRECT w Bydgoszczy jest członkiem sieci Europe Direct w Polsce, która z kolei jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków. Ośrodki przybliżają europejskie zagadnienia mieszkańcom danego regionu i zachęcają ich do udziału w debatach na temat przyszłości UE. Siecią punktów EUROPE DIRECT zarządza Komisja Europejska.
Można się z nami skontaktować, jeżeli masz pytania dotyczące polityki, programów i priorytetów UE lub jeśli chcesz się zaangażować w wydarzenia dotyczące przyszłości UE.
Nasza oferta skierowana jest również do szkół: robimy dla nich prezentacje, prowadzimy dyskusje dotyczące UE i dostarczamy publikacje Unii Europejskiej.
Obywatele korzystają z wszystkich naszych usług nieodpłatnie.
Należy pamiętać, że nie oferujemy doradztwa prawnego, nie zajmujemy się też interpretowaniem przepisów UE.


Więcej informacji na temat ośrodków w państwach członkowskich UE, w tym w Polsce, można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl

Skontaktuj się z nami EUROPE DIRECT Bydgoszcz ul. Garbary 2

tel.: +48 733 753 001 

mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 08.00 – 16.00

Media społecznościowe:

Facebook: @EDBydgoszcz

Twitter: @EDBydgoszcz

YouTube: Europe Direct - Bydgoszcz

Zasady działania Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz

Podstawowe zasady funkcjonowania punktów Europe Direct Information Centres określone zostały przez Komisję Europejską i są takie same we wszystkich państwach członkowskich UE. Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć punktów Europe Direct, jest udzielanie ogólnych informacji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb społecznych. Organizujemy także przedsięwzięcia europejskie, takie jak: konferencje, seminaria, moduły szkoleniowe, warsztaty, lekcje europejskie czy dyżury ekspertów.

Europe Direct – Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej.

W szczególności do współpracy zapraszamy:

  • przedstawicieli samorządu terytorialnego
  • małych i średnich przedsiębiorców
  • nauczycieli i instytucje oświatowe
  • organizacje pozarządowe
  • młodzież

 

Nasz zespół składa się z:

Dyrektorzy Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct -Bydgoszcz i Toruń 

dr Marzena Sobczak - Michałowska

dr Michał Cichoracki 

 

Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz

mgr Weronika Sikora
 

Specjalista ds. rozliczeń

mgr Kamila Kruża - Supeł