Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

DiscoverEU - kolejna runda! 2019-11-08

Wczoraj rozpoczęła się kolejna runda konkursu DiscoverEU zorganizowanego przez Komisję Europejską. 

Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość podróżowania po Europie i poznawania jej dziedzictwa kulturowego, a jednocześnie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Do 28 listopada 2019 r. (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego) każdy osiemnastoletni obywatel UE może zgłosić się do udziału w konkursie. Zwycięzcy będą mogli odbyć podróż po Europie między 1 kwietnia a 31 października 2020 r. Do tej pory w ramach trzech rund konkursu Komisja przyznała 50 tys. biletów, a do udziału w konkursie zgłosiło się 275 tys. młodych ludzi. Nowa runda umożliwi kolejnym 20 tys. młodych osób udział w DiscoverEU.

Umowa handlowa z Singapurem zatwierdzona2019-11-08

Państwa członkowskie UE zatwierdziły dzisiaj umowę handlową z Singapurem. Oznacza to, że umowa wejdzie w życie 21 listopada.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył: Jest to pierwsza dwustronna umowa handlowa Unii Europejskiej z krajem Azji Południowo-Wschodniej i będzie ona podstawą bliższych stosunków między Europą a jednym z najbardziej dynamicznych regionów na świecie. Wieńczy ona wysiłki obecnej Komisji na rzecz budowy sieci partnerów zaangażowanych w otwarty, sprawiedliwy i oparty na zasadach handel.

Donald Tusk po raz ostatni prezentuje rezultaty europejskiego szczytu2019-10-24

Donald Tusk po raz ostatni przedstawia wnioski ze szczytu UE.

-potępienie tureckiej agresji w Syrii i na Cyprze
-Brexit deal - Parlament Europejski gotowy do wykonania swojej pracy, gdy tylko Wielka Brytania ratyfikuje umowę
-Rada musi działać w oparciu o WRF, Parlament nalega na ambitne cele dla przyszłej UE
-Nieprzestrzeganie jednomyślności w sprawie „błędu” Albanii i Macedonii Północnej

Link: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191017IPR64564/donald-tusk-po-raz-ostatni-prezentuje-rezultaty-europejskiego-szczytu

Lekcje europejskie w ZS Budowlanych w Bydgoszczy2019-10-22

„Jeśli jesteś młody i utalentowany, to tak, jakbyś miał skrzydła” - Haruki Murakami.

Wczoraj udało nam się odwiedzić jedną z bydgoskich szkół średnich - Zespół Szkół Budowlanych. Uważamy, że bardzo ważne jest, aby pokazywać młodzieży możliwości, które są na wyciągnięcie ręki. Rozmawialiśmy o tym czym jest europejska mobilność, program Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności. To pierwsze pokolenie, które ma tak wiele możliwości studiowania, pracy i podróżowania za granicę.
Naszym zadaniem jest przekazywanie młodym ludziom dokładnych informacji o tym, jak mogą pracować, studiować, podróżować i uczestniczyć w programach wolontariatu za granicą. Możliwości mobilności edukacyjnej mają na celu wspieranie mobilności studentów, pracowników, stażystów, praktykantów, osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi.
Jeśli więc jesteś młody i ambitny, wykorzystaj każdą szansę, aby uczynić swoje życie lepszym!

Święto Pieczonego Ziemniaka w Fordonie2019-10-20

„Dzieci są naszym najcenniejszym zasobem”.
Jesteśmy wszędzie. W sobotę mieliśmy okazję odwiedzić szkołę podstawową w Fordonie - Szkola Podstawowa nr 4, gdzie mogliśmy nawiązać kontakt z różnymi uczniami. Przygotowaliśmy dla nich łamigłówki, krzyżówki i quizy, które wywołały wiele pozytywnych emocji wśród młodych mędrców. Byliśmy bardzo zadowoleni z faktu, że dzieci w wieku od siedmiu do jedenastu lat były w stanie odpowiedzieć na większość pytań dotyczących Unii Europejskiej. To było ekscytujące doświadczenie zarówno dla nas, jak i dla nich.
Angażujemy studentów w nasze projekty, aby ujawnić ich najlepsze strony!

Wspieranie systemów bezpieczeństwa żywności w przyszłości2019-10-18

Wspieranie systemów bezpieczeństwa żywności w przyszłości

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj wezwanie do opracowania platformy badań i innowacji w zakresie bezpieczeństwa żywności. Ułatwi to krajowym organom ds. Bezpieczeństwa żywności, agencjom UE, decydentom, społeczności naukowej i społeczeństwu obywatelskiemu koordynację badań.
Publikacja EFSA analizuje, w jaki sposób badania mogą stymulować innowacje, jak skutecznie komunikować naukę społeczeństwu i jak zapewnić bezpieczną żywność rosnącej populacji świata.
Platforma będzie zawierać informacje na temat badań nad bezpieczeństwem żywności i poprawi spójność między finansowaniem krajowym i unijnym na badania dotyczące bezpieczeństwa żywności. Ułatwi także nowe podejście do komunikacji w zakresie bezpieczeństwa żywności.