Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Europejski Zielony Ład - jeden z priorytetów Komisji Europejskiej2019-12-10

Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła jeden z priorytetów - Europejski Zielony Ład - plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w szanse we wszystkich obszarach polityki oraz sprawienie, by przejście było sprawiedliwe i sprzyjało włączeniu wszystkich.

Europejski Zielony Ład określa, jak uczynić Europę pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem do 2050 r.

Pobudzanie gospodarki,
Poprawa zdrowia i jakości życia ludzi,
Troska o naturę,
Nie zostawiając nikogo za sobą.

Europa stanie się pierwszym na świecie neutralnym dla klimatu kontynentem do 2050 roku jest największym wyzwaniem i szansą naszych czasów. Wspierany inwestycjami w zielone technologie, zrównoważone rozwiązania i nowe firmy, European Green Deal może być nową strategią wzrostu UE. Zaangażowanie i zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla jego sukcesu.

Emisje z samolotów i statków2019-12-09

Emisje gazów cieplarnianych z lotnictwa międzynarodowego wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch dekad. UE podjęła kroki w celu ograniczenia emisji pochodzących z lotnictwa poprzez swój systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS). Parlament chce również włączyć do tego systemu sektor morski. Obecnie, zgodnie z unijnymi i światowymi przepisami, właściciele dużych statków są zobowiązani do przekazywania informacji na temat emisji CO2 i zużycia paliwa przez ich statki.
Unia Europejska współpracuje również z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w celu wdrożenia globalnego mechanizmu o nazwie Corsia, dzięki któremu linie lotnicze mogłyby równoważyć swoje emisje poprzez inwestowanie w projekty ekologiczne, na przykład sadzenie drzew.

Gala Olimpiady Wiedzy o UE "Gwiezdny Krąg"2019-12-06

Gala XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg" w Słupsku. 12 finalistów w nagrodę poleci do Brukseli na wizytę studyjną, a najlepsza osoba odbędzie staż w instytucji UE! Gratulujemy finalistom oraz wszystkim uczestnikom biorącym udział w olimpiadzie. Zachęcamy do udziału w przyszłym roku. 

European Voluntary Day2019-12-02

“Volunteers are love in motion!” – Author Unknown
On 5th of December is The International Volunteer Day՞ 
We are pleased to invite you to spend this wonderful day with us!! 
During this event you will learn:
-what is European Solidarity Corps and how to apply
-you will participate in quizzes and get rewards.
Meet on the 5th of December, In Building L, at 11 a.m.

Już dziś zapraszamy na Dialog Obywatelski2019-11-29

Już dziś 13:00-15:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się Dialog Obywatelski z pracownikiem Komisji Europejskiej z Dyrekcji Wymiaru Sprawiedliwości i Konsumentów. Zapraszamy do udziału w dyskusji. #EUdialogues #FutureOfEurope

Nowy Newsletter już wkrótce!2019-11-28

Nadchodzą dobre wieści !!!
Nasz następny newsletter ukaże się wkrótce.
Najważniejsze informacje z października i listopada:
- przegląd wydarzeń mających miejsce w ostatnich miesiącach,
nasza codzienna praca i plany na przyszłość w Europe Direct
Procedury wyboru nowej Komisji Europejskiej i jej wyniki
 i więcej...
Newsletter już wkrótce, zachęcamy do śledzenia naszego profilu!