Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

UE proponuje zdecydowaną wielostronną reakcję handlową na kryzys spowodowany pandemią COVID-192021-06-04

UE przedstawiła dziś wniosek skierowany do członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczący wielostronnego planu działań na rzecz zwiększenia produkcji oraz zapewnienia powszechnego i sprawiedliwego dostępu do szczepionek i leków przeciwko COVID-19. Za pośrednictwem tego wniosku, podzielonego na dwa komunikaty, UE podkreśla centralną rolę WTO w zwalczaniu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, i wzywa członków WTO do przyjęcia szeregu zobowiązań, w tym także dotyczących praw własności intelektualnej.

Komisja i sieć Breakthrough Energy ogłaszają nowe partnerstwo w celu wspierania inwestycji2021-06-02

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i Bill Gates ogłosili dzisiaj zawarcie pionierskiego partnerstwa między Komisją Europejską a siecią Breakthrough Energy, mającego na celu pobudzenie inwestycji w krytyczne technologie klimatyczne, które umożliwią stworzenie gospodarki o zerowej emisji netto. Nowe partnerstwo, przedstawione przy okazji szóstego posiedzenia ministerialnego dotyczącego inicjatywy „Mission Innovation”, ma na celu uruchomienie nowych inwestycji o wartości do 820 mln euro (1 mld USD) w latach 2022–2026 w celu realizacji komercyjnych projektów demonstracyjnych na dużą skalę w zakresie czystych technologii, co umożliwi obniżenie ich kosztów, przyspieszenie wdrażania oraz znaczne ograniczenie emisji CO2 zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. To nowe partnerstwo ma służyć inwestycjom w portfel unijnych projektów o dużym oddziaływaniu i dotyczyć będzie początkowo czterech sektorów o wysokim potencjale w zakresie wspierania gospodarczych i klimatycznych ambicji Europejskiego Zielonego Ładu:

zielony wodór;
zrównoważone paliwa lotnicze;
bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza;
długoterminowe magazynowanie energii.

Komisja proponuje aktualizację skoordynowanych środków dotyczących podróży przed nadejściem lata2021-05-31

Komisja zaproponowała aktualizację zalecenia Rady dotyczącego koordynacji ograniczeń swobodnego przemieszczania się w UE, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Jako że sytuacja epidemiologiczna poprawia się, a kampanie szczepień w całej UE nabierają tempa, Komisja proponuje, aby państwa członkowskie stopniowo łagodziły ograniczenia podróży, w tym w szczególności w odniesieniu do posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Komisja zaproponowała również aktualizację wspólnych kryteriów określania obszarów ryzyka oraz wprowadzenie mechanizmu hamulca bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać występowaniu nowych wariantów budzących obawy lub będących przedmiotem zainteresowania. We wniosku zawarto również przepisy szczegółowe dotyczące dzieci, aby uniknąć rozdzielania rodzin podróżujących, oraz standardowe okresy ważności testów.

Ponad 2 mld euro na wsparcie odbudowy, zwiększenie odporności oraz różnorodności sektora kultury2021-05-26

Komisja podjęła nowe działania wspierające sektor kultury i sektor kreatywny w Europie i poza nią. Jest to kolejny krok po przyjęciu programu prac na pierwszy rok działania programu „Kreatywna Europa” obejmującego lata 2021-2027. W 2021 r. przewidziano w ramach programu „Kreatywna Europa” budżet o bezprecedensowej wielkości blisko 300 mln euro. Kwota ta posłuży artystom i osobom zawodowo zaangażowanym we wszystkich sektorach kultury w nawiązywaniu współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej, poszukiwaniu nowych możliwości i docieraniu do nowych odbiorców. Przyjęty dzisiaj program stanowi podstawę pierwszych zaproszeń do składania wniosków w ramach nowego programu. Zaproszenia te będą otwarte dla wszystkich organizacji prowadzących działalność w odpowiednich sektorach kultury i sektorach kreatywnych. Całkowity budżet programu opiewający na kwotę 2,4 mld euro przeznaczoną na okres siedmiu lat wzrósł w porównaniu z poprzednim budżetem o 63 proc. Celem programu „Kreatywna Europa” jest także zwiększenie konkurencyjności sektorów kultury. Jednocześnie wspierane będą ich starania prowadzące do przyjęcia bardziej ekologicznych, cyfrowych i sprzyjających włączeniu społecznemu standardów. Szczególną uwagę poświęca się wzmocnieniu odporności i ożywieniu sektora kultury i sektora kreatywnego w następstwie pandemii COVID-19.

Komisja wypłaca dwunastu państwom członkowskim 14,1 mld euro w ramach SURE2021-05-25

Komisja Europejska wypłaciła dziś dwunastu państwom członkowskim UE kwotę 14,137 mld euro w ramach siódmej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. W ramach zrealizowanych dziś operacji Belgia otrzymała 2 mld euro, Bułgaria 511 mln euro, Cypr 124 mln euro, Grecja 2,54 mld euro, Hiszpania 3,37 mld euro, Włochy 751 mln euro, Litwa 355 mln euro, Łotwa 113 mln euro, Malta 177 mln euro, Polska 1,56 mld euro, Portugalia 2,41 mld euro, a Estonia 230 mln euro. Bułgaria i Estonia otrzymują finansowanie z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych dziesięć państw UE korzystało już wcześniej z pożyczek w ramach SURE.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19: Parlament Europejski i Rada osiągają porozumienie2021-05-20

Komisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze wstępne porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rozporządzenia regulującego unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19. Wszystko więc wskazuje na to, że zaświadczenie (wcześniej zwane zielonym zaświadczeniem cyfrowym) będzie gotowe – zgodnie z planem – do końca czerwca. Dzisiejsze porozumienie osiągnięto w rekordowo krótkim czasie. Było gotowe już dwa miesiące po tym, jak Komisja przedstawiła swój wniosek. Negocjacje w sprawie zaświadczenia prowadził w imieniu Komisji komisarz Didier Reynders w bliskiej współpracy z wiceprzewodniczącymi Verą Jourovą i Margaritisem Schinasem oraz komisarzami Thierrym Bretonem, Stellą Kyriakides i Ylvą Johansson.