Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Aktualności

Wsparcie finansowe UE dla krajowych, regionalnych, lokalnych społeczności walczących z koronawirusem2020-03-23

Po przyjęciu inicjatywy dotyczącej reagowania inwestycyjnego w sytuacji zagrożenia koronawirusem - Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) w piątek 13 marca komisarze Ferreira i Schmit wysłali zestaw pism, aby poinformować państwa członkowskie o indywidualnym wsparciu, jakie mogą otrzymać w ramach komponentu polityki spójności CRII.

Oto aktualności na stronie DG REGIO:

COVID-19: Komisja gromadzi zapasy środków medycznych w ramach rescEU2020-03-19

Komisja Europejska gromadzi pierwsze w historii zapasy środków medycznych w ramach rescEU

KE podjęła dziś decyzję o utworzeniu w ramach rescEU strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc państwom UE w walce z pandemią COVID-19.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Tworząc po raz pierwszy w historii wspólne europejskie nadzwyczajne zapasy środków medycznych, działamy w duchu unijnej solidarności. Przyniosą one korzyści wszystkim państwom członkowskim i wszystkim obywatelom Unii. Jedyne, co możemy teraz robić, to pomagać sobie nawzajem.

There is an extraordinary global campaign of the European Commission called Faces2Hearts2020-03-17

Good morning! In case you missed it, there is an extraordinary global campaign of the European Commission called Faces2Hearts.
20 international vloggers are visiting Africa, Asia and Latin America as we speak, reporting on development projects that have reshaped entire communities and helped peoples’ daily struggles for survival.
So far, the vloggers have reported from Namibia, Paraguay, Argentina, Cape Verde, the Gambia, Myanmar, Jamaica and are currently in Sierra Leone. In the next 2 months, they will also visit Zambia and Bhutan.
They have spoken to survivors of violent crimes, looked at early childhood development support, those stigmatized for being HIV positive, endangered animal species, renewable energy, climate change mitigation, education, scarce agricultural resources, and much, much more. Through their vlogs, the vloggers have given a voice to those less often heard.

Chcesz poznać aktualne priorytety polityczne Unii Europejskiej?2020-03-17

Chcesz poznać aktualne priorytety polityczne Unii Europejskiej? Pojedź z nami do Brukseli! Nabór uczestników na wyjazd studyjny dla obecnych i byłych członków rad młodzieżowych już trwa. W wizycie mogą wziąć udział młodzi ludzie w wieku 18-26 lat. W programie m.in. spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.

Komisja Europejska definiuje reakcję w celu przeciwdziałania wpływowi COVID-19 na gospodarkę2020-03-13

COVID-19 to poważny stan zagrożenia zdrowia publicznego. Osoby zarażone lub chore w wyniku zakażenia koronawirusem zdiagnozowano już we wszystkich krajach członkowskich UE. Jest to także poważny szok gospodarczy dla UE. W związku z tym Komisja Europejska przedstawia skoordynowany plan załagodzenia wpływu COVID-19 na społeczeństwa i gospodarkę.

Komisja wykorzysta wszystkie dostępne jej instrumenty, aby załagodzić skutki pandemii, poprzez:

UE otwiera drogę do silniejszego i ambitniejszego partnerstwa z Afryką2020-03-11

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaprezentowali dziś propozycje w sprawie nowej strategii dotyczącej Afryki. W komunikacie zasugerowano zacieśnienie współpracy poprzez partnerstwa w pięciu kluczowych obszarach: transformacji ekologicznej, transformacji cyfrowej, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, pokoju i sprawowania rządów oraz migracji i mobilności. W oparciu o ten dokument Europa podejmie rozmowy z partnerami z Afryki na temat nowej wspólnej strategii, która zostanie zatwierdzona na szczycie Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej w październiku 2020 r.