Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Komisja wypłaca dwunastu państwom członkowskim 14,1 mld euro w ramach SURE

Powyższe pożyczki z instrumentu SURE pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia w warunkach pandemii. W szczególności przeznaczone są one na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach samozatrudnionych. Dzisiejsze wypłaty są kolejnym etapem realizowanym w następstwie siódmej emisji obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE, która spotkała się ze znacznym zainteresowaniem ze strony inwestorów, mimo panujących ostatnio niekorzystnych warunków rynkowych.

Dzięki tej wypłacie UE udostępniła w ramach programu SURE niemal 90 mld euro w formie pożyczek wzajemnych. Wszystkie państwa członkowskie UE, które wystąpiły z wnioskiem o skorzystanie z programu, otrzymały część lub całość wnioskowanej kwoty. Przegląd wypłaconych dotychczas kwot dostępny jest online, podobnie jak kwoty w podziale na poszczególne państwa członkowskie. 

Po zatwierdzeniu przez Radę Unii Europejskiej na podstawie wniosku Komisji 19 państw członkowskich UE ma ogółem otrzymać w ramach SURE wsparcie finansowe w łącznej wysokości 94,3 mld euro. Państwa członkowskie nadal mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu SURE, którego łączna wartość sięga kwoty 100 mld euro, dostępnej do końca 2022 r.

więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_2592