Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Panel dyskusyjny - UE jako wspólnota prawa

Panel dyskusyjny „Unia Europejska jako wspólnota prawa” skupił się na jednym z priorytetów nowo wybranej Przewodniczącej Komisji Europejskiej - Ursuli von der Leyen. Priorytet ten nosi nazwę „Ochrona naszego europejskiego stylu życia”. Panel dyskusyjny trwał 2h - 11: 00-13: 00. EDIC Bydgoszcz zaprosił lokalnego prezentera telewizyjnego do moderowania tej dyskusji. Zaproszono czterech ekspertów z zakresu prawa, socjologii i polityki.

Prowadzący: 

Joanna Sikora - prezenterka telewizyjna

Prelegenci:

dr Marta Sikora - socjolożka

dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka - doktor nauk prawnych, prawo międzynarodowe publiczne 

Marta Sapała - dziennikarka, entuzjastka UE

Podczas dyskusji eksperci podzielili się swoimi poglądami i faktami na temat widoczności polityki spójności w naszym regionie oraz przepisów, które pozwalają tej polityce dobrze funkcjonować. Eksperci omówili znaczenie prawa wspólnotowego we wdrażaniu nowych rozwiązań i polityk dla obywateli UE. Wydarzenie to miało na celu rozpoczęcie dyskusji o znaczeniu solidarności i jedności w Europie. Jak wspólnota prawa pomaga rozwiązywać problemy międzynarodowe? Na to i wiele innych pytań udzielono odpowiedzi podczas panelu dyskusyjnego.

Uczestnicy debaty mieli okazję dowiedzieć się, jak działa UE i co naprawdę oznacza europejski styl życia. Obywatele spoza UE będą mogli wymieniać się pomysłami na temat funkcjonowania związków, np. w Afryce i Azji.

W wydarzeniu wzięło udział 44 uczestników. EDIC Bydgoszcz zaprosił do udziału w wydarzeniu obywateli spoza UE mieszkających w Bydgoszczy i naszym regionie. Zaproszenia kierowane będą także do społeczności lokalnej i instytucji zajmujących się sprawami zagranicznymi. W wydarzeniu wzięła udział także społeczność lokalna oraz studenci kierunków zarządzania i ekonomii. Wydarzenie ma na celu wzbogacenie wiedzy publiczności o polityce spójności i jej wpływie na życie codzienne mieszkańców naszego regionu i całej Europy.

Panel dyskusyjny był reklamowany online, aby dotrzeć do publiczności, która mogłaby skorzystać z udziału w tym wydarzeniu. O wydarzeniu poinformowała dziennikarzy - TVP Bydgoszcz (lokalne media). Wydarzenie było promowane za pośrednictwem mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, strona EDIC Bydgoszcz.