Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Europa na miarę ery cyfrowej: Komisja proponuje nowe przepisy i działania na rzecz doskonałości i wi

Komisja proponuje nowe przepisy i działania, aby przekształcić Europę w globalne centrum wiarygodnej sztucznej inteligencji (AI). Połączenie pierwszych w historii ram prawnych dotyczących sztucznej inteligencji i nowego skoordynowanego planu opracowanego wraz z państwami członkowskimi zagwarantuje bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli i przedsiębiorstw, co przyczyni się do upowszechnienia AI oraz do zwiększenia inwestycji i innowacyjności w tej dziedzinie w całej UE. Podejście to uzupełnią nowe przepisy dotyczące maszyn, zmieniające zasady bezpieczeństwa w taki sposób, aby zwiększyć zaufanie użytkowników do produktów nowej generacji o wszechstronnych zastosowaniach.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: W dziedzinie sztucznej inteligencji zaufanie jest koniecznością, a nie tylko mile widzianym dodatkiem. Dzięki tym przełomowym przepisom UE obejmuje pozycję lidera w dziedzinie opracowywania nowych globalnych norm, które sprawią, że sztuczna inteligencja stanie się wiarygodną technologią. Ustanawiając standardy, możemy utorować drogę etycznym technologiom na całym świecie i zagwarantować, że UE pozostanie konkurencyjna. Nasze przepisy są dostosowane do przyszłych wyzwań, sprzyjają innowacjom i umożliwiają interwencję tam, gdzie jest to absolutnie potrzebne: gdy zagrożone są bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli UE.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Sztuczna inteligencja jest środkiem, a nie celem. Ta technologia istnieje od kilkudziesięciu lat, ale osiągnęła nowe możliwości dzięki dostępnej obecnie mocy obliczeniowej. Oferuje ona ogromne możliwości w tak różnorodnych dziedzinach jak zdrowie, transport, energia, rolnictwo, turystyka czy bezpieczeństwo cybernetyczne. Wiąże się jednak również z szeregiem zagrożeń. Dzisiejsze wnioski mają na celu wzmocnienie pozycji Europy jako globalnego centrum doskonałości w dziedzinie sztucznej inteligencji na wszystkich etapach, od laboratorium po rynek, zagwarantowanie zgodności sztucznej inteligencji w Europie z naszymi wartościami i przepisami oraz wykorzystanie potencjału tej technologii w zastosowaniach przemysłowych. 

Dzięki nowemu rozporządzeniu w sprawie sztucznej inteligencji Europejczycy będą mogli zaufać ofercie AI. Proporcjonalne i elastyczne przepisy pozwolą zaradzić szczególnym zagrożeniom stwarzanym przez systemy sztucznej inteligencji i ustanowią najwyższe na świecie standardy. W skoordynowanym planie przedstawiono zmiany w polityce i inwestycje na szczeblu państw członkowskich, które są konieczne, aby wzmocnić wiodącą pozycję Europy w rozwoju ukierunkowanej na człowieka, zrównoważonej, bezpiecznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i wiarygodnej sztucznej inteligencji.

Europejskie podejście do wiarygodnej sztucznej inteligencji

Nowe przepisy będą stosowane bezpośrednio w ten sam sposób we wszystkich państwach członkowskich w oparciu o dostosowaną do przyszłych wyzwań definicję sztucznej inteligencji. Przyjęto w nich podejście oparte na analizie ryzyka:

Niedopuszczalne ryzyko: systemy sztucznej inteligencji, które uznaje się za wyraźne zagrożenie dla bezpieczeństwa, źródeł utrzymania i praw obywateli, zostaną zakazane. Są to np. systemy lub aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję do manipulowania ludzkimi zachowaniami w celu obejścia wolnej woli użytkowników (np. zabawki z wbudowanym asystentem głosowym zachęcające małoletnich do niebezpiecznych zachowań) oraz systemy oceny punktowej obywateli przez rządy.