Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Konferencja - Problematyka ubóstwa i wykluczenia społecznego kobiet w polityce państwa i regionu