Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Seminarium Biznes i Gospodarka: Strefa Euro – doświadczenia krajów należących do Unii Gospodar