Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Ułatwienie wiz i readmisja: Unia Europejska i Białoruś podpisują umowy2020-01-14

Unia Europejska i Białoruś podpisały umowę o ułatwieniach wizowych i umowę o readmisji. Umowy stanowią ważny krok w stosunkach między UE a Białorusią i otwierają drogę dla lepszej mobilności obywateli, przyczyniając się do zacieśnienia więzi między UE a jej sąsiadami z Partnerstwa Wschodniego.
Komisarz Johansson powiedział: „Te umowy między Unią Europejską a Białorusią stanowią znaczący krok naprzód w naszej współpracy. Poprawią one mobilność naszych obywateli w dobrze zarządzanym i bezpiecznym otoczeniu oraz pomogą w budowaniu bliższych związków między Unią Europejską a Białorusią. Od strony europejskiej będziemy teraz szybko postępować zgodnie z procedurami ratyfikacyjnymi, aby obywatele mogli jak najszybciej poczuć korzyści.”

Czytaj dalej!

PGE przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego realizuje inwestycję w lądowe farmy wiatrowe2020-01-13

Nowe lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy do 97 MW będą zlokalizowane w północnej Polsce

Długoterminowe zaangażowanie PGE w inwestycje w odnawialne źródła energii wesprze dekarbonizację polskiego sektora energetycznego

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł (ok. 64 mln EUR). Celem kredytu jest finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekt budowy nowych lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Polsce. Inwestycja obejmuje trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II (tworzących wspólnie projekt Klaster) o łącznej moc zainstalowanej do 97 MW.
Umowa zawarta między PGE a EBI na chwilę jej podpisania była pierwszym tego typu projektem energetycznym wśród kredytobiorców EBI, zatwierdzonym po przyjęciu nowej polityki kredytowej banku dla sektora energetycznego.
Projekt przyczyni się do dywersyfikacji polskiego miksu energetycznego i osiągnięcia unijnego celu OZE na poziomie 32 proc. do 2030 r.

Kobiety pracujące w UE zarabiają średnio 16% mniej za godzinę niż mężczyźni2020-01-13

Kobiety pracujące w UE zarabiają średnio 16% mniej za godzinę niż mężczyźni. Chociaż zasada „równości wynagrodzeń za taką samą pracę” została wprowadzona już w traktacie rzymskim z 1957 r., zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć nadal się utrzymuje, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat sytuacja poprawiła się tylko nieznacznie.
Parlament Europejski konsekwentnie wzywa do podjęcia dalszych działań w celu zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i ponownie poruszy tę kwestię podczas debaty plenarnej w poniedziałek (13/1).

Czytaj więcej! https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200109STO69925/luka-placowa-miedzy-kobietami-a-mezczyznami-definicja-i-przyczyny

Weź udział w konkursie "Cześć, Europo!"2020-01-10

Сześć, mamy dobre wieści!

Jesteś uczniem klasy 6,7 albo 8 szkoły podstawowej?
Chcesz dowiedzieć się czegoś o Europie i Unii Europejskiej?
Wolisz działać w grupie bardziej od siedzenia nad podręcznikami?
Chcesz wyjechać z przyjaciółmi do Brukseli?

Jeżeli tak, koniecznie zgłoś się do II Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu "Cześć, Europo!" organizowanego przez Stowarzyszenia "Młodzi dla Europy" i "Yes Youth Can"!
Głównym zadaniem jest utworzenie dwu- lub trzyosobowego zespołu i przeprowadzenie w swojej okolicy (szkole, świetlicy, osiedlu) akcji, która w szeroki sposób rozpowszechniałaby wiedzę o Europie i Unii Europejskiej- jej kulturze, historii, językach. Możecie chociażby ogłosić festiwal kuchni europejskiej, przeprowadzić w szkolnym radiowęźle audycję o sławnych Europejczykach albo stworzyć ciekawą gazetkę o historii Unii. Możliwości są nieograniczone, a na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody, w tym wycieczka do Brukseli!

Nauczycieli zapraszamy do zgłaszania szkół. Rejestracja kończy się
16 lutego 2020. Termin nadsyłania prac mija 20 marca 2020.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czesceuropo.eu oraz na Facebooku- facebook.com/czesceuropo