Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Parlament upamiętnia 75 rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz2020-02-03

Liliana Segre, ocalała z Auschwitz dożywotnia członkini włoskiego Senatu, podkreśliła zło tam wyrządzone i obowiązek bycia świadkiem, podczas ceremonii Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

Brexit: umowa o wystąpieniu przechodzi pierwszy test Parlamentu Europejskiego2020-01-30

Komisja Spraw Konstytucyjnych zgodziła się zalecić, aby na posiedzeniu plenarnym PE zatwierdzono warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii.
Po sfinalizowaniu ratyfikacji parlamentarnej w Wielkiej Brytanii, z udzieleniem zgody królewskiej na projekt ustawy o Unii Europejskiej (umowa o wystąpieniu), eurodeputowani Komisji Spraw Konstytucyjnych głosowali za pozytywną rekomendacją dotyczącą umowy o wystąpieniu między UE a Wielką Brytanią, 23 głosami za, trzema przeciw i żadnych wstrzymujących się.

Luka płacowa między kobietami a mężczyznami: definicja i przyczyny2020-01-22

Kobiety pracujące w UE zarabiają średnio 16% mniej za godzinę niż mężczyźni. Chociaż zasada „równości wynagrodzeń za taką samą pracę” została wprowadzona już w traktacie rzymskim z 1957 r., zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć nadal się utrzymuje, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat sytuacja poprawiła się tylko nieznacznie.
Parlament Europejski konsekwentnie wzywa do podjęcia dalszych działań w celu zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i ponownie poruszy tę kwestię podczas debaty plenarnej w poniedziałek (13/1).

Czytaj więcej! https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200109STO69925/luka-placowa-miedzy-kobietami-a-mezczyznami-definicja-i-przyczyny?fbclid=IwAR20slWB4OG3QDIYx6lx6yLaWB61C4qvqq_ULV4wRBjlif3LWGF4-C8_Mi0

„Priorytety nowej Komisji Europejskiej i polskie interesy”2020-01-21

Z wielką przyjemnością przedstawiamy jedną z najnowszych publikacji UE:„Priorytety nowej Komisji Europejskiej i polskie interesy”.

Kliknij w link, aby uzyskać dostęp do pełnej elektronicznej wersji publikacji:

https://op.europa.eu/…/language…/format-PDF/source-112804886