Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Komisja zainwestuje 14,7 mld euro z programu „Horyzont Europa”2021-06-16

Komisja przyjęła główny program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2022, w którym określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 14,7 mld euro. Inwestycje te pomogą przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową oraz przyczynią się do trwałej odbudowy po pandemii koronawirusa oraz do zwiększenia odporności UE na przyszłe kryzysy. Posłużą one wsparciu europejskich naukowców poprzez stypendia, szkolenia i wymiany, budowie lepiej połączonych i wydajniejszych europejskich ekosystemów innowacji oraz tworzeniu światowej klasy infrastruktur badawczych. Będzie to zachęta do uczestnictwa podmiotów z całej Europy i ze świata, a jednocześnie wzmocniona zostanie europejska przestrzeń badawcza.

KE podejmuje decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko CZECHOM i POLSCE2021-06-09

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Czechom i Polsce, ponieważ w tych dwóch państwach członkowskich ograniczane jest prawo obywateli innych państw członkowskich UE do wstępowania do krajowych partii politycznych. Z powodu tego ograniczenia obywatele innych państw członkowskich UE mieszkający w Czechach lub Polsce nie mogą w pełni korzystać z prawa do kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego na takich samych warunkach jak obywatele tych dwóch państw. Czechy i Polska są jedynymi państwami członkowskimi, w których taki zakaz nadal obowiązuje.

UE proponuje zdecydowaną wielostronną reakcję handlową na kryzys spowodowany pandemią COVID-192021-06-04

UE przedstawiła dziś wniosek skierowany do członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczący wielostronnego planu działań na rzecz zwiększenia produkcji oraz zapewnienia powszechnego i sprawiedliwego dostępu do szczepionek i leków przeciwko COVID-19. Za pośrednictwem tego wniosku, podzielonego na dwa komunikaty, UE podkreśla centralną rolę WTO w zwalczaniu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, i wzywa członków WTO do przyjęcia szeregu zobowiązań, w tym także dotyczących praw własności intelektualnej.

Komisja i sieć Breakthrough Energy ogłaszają nowe partnerstwo w celu wspierania inwestycji2021-06-02

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i Bill Gates ogłosili dzisiaj zawarcie pionierskiego partnerstwa między Komisją Europejską a siecią Breakthrough Energy, mającego na celu pobudzenie inwestycji w krytyczne technologie klimatyczne, które umożliwią stworzenie gospodarki o zerowej emisji netto. Nowe partnerstwo, przedstawione przy okazji szóstego posiedzenia ministerialnego dotyczącego inicjatywy „Mission Innovation”, ma na celu uruchomienie nowych inwestycji o wartości do 820 mln euro (1 mld USD) w latach 2022–2026 w celu realizacji komercyjnych projektów demonstracyjnych na dużą skalę w zakresie czystych technologii, co umożliwi obniżenie ich kosztów, przyspieszenie wdrażania oraz znaczne ograniczenie emisji CO2 zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. To nowe partnerstwo ma służyć inwestycjom w portfel unijnych projektów o dużym oddziaływaniu i dotyczyć będzie początkowo czterech sektorów o wysokim potencjale w zakresie wspierania gospodarczych i klimatycznych ambicji Europejskiego Zielonego Ładu:

zielony wodór;
zrównoważone paliwa lotnicze;
bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza;
długoterminowe magazynowanie energii.