Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Koronawirus: Komisja Europejska przedstawia praktyczne rozwiązania, które zapewnią stały przepływ to2020-03-24

Komisja przedstawiła dziś nowe praktyczne rozwiązania dotyczące wdrażania wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami, aby utrzymać stały przewóz towarów w całej UE podczas obecnej pandemii. Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw. Przejścia graniczne dla zielonych korytarzy powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, bez względu na przewożone przez nie towary. Przekraczanie granicy, w tym wszelkie kontrole i badania przesiewowe, nie powinny trwać dłużej niż 15 minut.

European Medicines Agency joins the fight against COVID-192020-03-24

The European Medicines Agency, the EU agency in charge of the evaluation and supervision of medicinal products, has – unsurprisingly – been rather busy with the current health crisis. Commission en direct takes a look at two of its recent initiatives: free scientific advice for developers of a vaccine or treatment against COVID-19, and ensuring a steady supply of all medicines in the current context.

Wsparcie finansowe UE dla krajowych, regionalnych, lokalnych społeczności walczących z koronawirusem2020-03-23

Po przyjęciu inicjatywy dotyczącej reagowania inwestycyjnego w sytuacji zagrożenia koronawirusem - Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) w piątek 13 marca komisarze Ferreira i Schmit wysłali zestaw pism, aby poinformować państwa członkowskie o indywidualnym wsparciu, jakie mogą otrzymać w ramach komponentu polityki spójności CRII.

Oto aktualności na stronie DG REGIO:

COVID-19: Komisja gromadzi zapasy środków medycznych w ramach rescEU2020-03-19

Komisja Europejska gromadzi pierwsze w historii zapasy środków medycznych w ramach rescEU

KE podjęła dziś decyzję o utworzeniu w ramach rescEU strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc państwom UE w walce z pandemią COVID-19.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Tworząc po raz pierwszy w historii wspólne europejskie nadzwyczajne zapasy środków medycznych, działamy w duchu unijnej solidarności. Przyniosą one korzyści wszystkim państwom członkowskim i wszystkim obywatelom Unii. Jedyne, co możemy teraz robić, to pomagać sobie nawzajem.