Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Polityczne wsparcie ze strony państw członkowskich na rzecz poprawy ochrony pszczół2021-06-28

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, po dyskusji politycznej przeprowadzonej na wniosek Komisji Europejskiej, zdecydowana większość państw członkowskich poparła wniosek Komisji dotyczący celu w zakresie ochrony pszczół na poziomie 10%. Poparty przez ministrów próg 10% zostanie teraz uwzględniony przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w procesie sfinalizowania wytycznych dotyczących pszczół. 

Fundusz Europejskiej Rady ds. Innowacji: inwestycje kapitałowe o wartości ponad 500 mln euro2021-06-24

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie drugiej tury bezpośrednich inwestycji kapitałowych za pośrednictwem Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji. Fundusz ustanowiono w 2020 r. i od tego czasu w jego ramach zatwierdzono 111 inwestycji w wysoce innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP na łączną kwotę ponad 500 mln euro, z przeznaczeniem na intensyfikację przełomowych innowacji w obszarach takich jak zdrowie, gospodarka o obiegu zamkniętym i internet rzeczy.

Dzisiaj ogłoszono 69 nowych inwestycji; wcześniejsze inwestycje ogłoszono w pierwszej turze w styczniu. Jest to mocny start dla Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji, która została utworzona w ramach programu „Horyzont Europa”. W ciągu najbliższych siedmiu lat wartość inwestycji z tego funduszu ma przekroczyć 3,5 mld euro.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: nowe przepisy chroniące Europejczyków2021-06-23

Parlament Europejski, za zgodą Rady i przy pozytywnej opinii Komisji, przyjął udoskonalone przepisy regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nowe rozporządzenie, przyjęte przez Parlament Europejski 623 głosami za, przy 9 głosach przeciw i 61 głosach wstrzymujących się, ustanawia odnowiony mandat Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nowe przepisy dostosowują wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich do Traktatu z Lizbony. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie mógł wszczynać własne dochodzenia za każdym razem, gdy uzna, że są ku temu podstawy, i będzie mógł sam zaproponować rozwiązania kwestii objętych dochodzeniem, a mianowicie w przypadkach powtarzających się, systemowych lub szczególnie poważnych przypadków niewłaściwego administrowania. W przepisach wyjaśniono również warunki dostępu do dokumentów i współpracy z organami państw członkowskich oraz instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii. Od kandydatów na rzecznika wymagany jest teraz nowy okres przejściowy, przewidziano również przepisy dotyczące ochrony ofiar molestowania i sygnalistów.

Unia Europejska i Republika Kenii rozpoczynają dialog strategiczny 2021-06-22

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie dialogu strategicznego między Unią Europejską a Republiką Kenii, uzgodnione 21 czerwca 2021 r., oraz wzmocnienie wielostronnego partnerstwa między UE a regionem Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC). Obie strony zobowiązały się do dwustronnego wdrożenia postanowień umowy o partnerstwie gospodarczym ze Wspólnotą Wschodnioafrykańską dotyczących handlu oraz współpracy gospodarczej i rozwojowej.