Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: Komisja przyjmuje strategię UE dotyczącą metanu2020-10-14

Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię UE na rzecz ograniczenia emisji metanu. Metan jest drugim – po dwutlenku węgla – najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do zmiany klimatu. Jest on również silnym lokalnym czynnikiem zanieczyszczenia powietrza, który powoduje poważne problemy zdrowotne. Ograniczenie emisji metanu ma zatem zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia naszych celów klimatycznych na 2030 r. oraz celu neutralności klimatycznej do 2050 r., a także dla osiągnięcia celu Komisji w zakresie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Wizyta w Etiopii w celu wzmocnienia partnerstwa UE-Afryka2020-10-08

Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell oraz komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič odbyli w dniach 8–9 października 2020 r. oficjalną wizytę w Addis Abebie (Etiopia). Misja ma na celu utrzymanie tempa wzmocnionego partnerstwa UE–UA i zbiega się w czasie z nową dostawą 7,5 ton zestawów do testowania na koronawirusa przekazanych przez Niemcy w ramach działań „Drużyna Europy” (ang. Team Europe) mających pomóc partnerom w radzeniu sobie z pandemią.

Afryka jest naszym naturalnym partnerem i sąsiadem. Aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom, potrzebujemy silnej Afryki, a Afryka potrzebuje silnej Europy. Ta wizyta była okazją do wymiany poglądów z Unią Afrykańską i z rządem Etiopii. W tych trudnych, dotkniętych przez pandemię czasach, UE wraz z państwami członkowskimi okazała solidarność, mobilizując dla Afryki bezprecedensową inicjatywę „Drużyna Europy”. Przekazanie tych zestawów do testowania pokazuje ponownie, że walczymy z pandemią na wszystkich frontach — powiedział Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Komisja uruchamia nowy 10-letni plan wspierania Romów w UE2020-10-07

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nowy 10-letni plan, który obejmuje wniosek dotyczący zalecenia Rady, na rzecz wspierania Romów w UE. Plan ten skupia się na siedmiu kluczowych obszarach: równouprawnieniu, włączeniu, udziale, kształceniu, zatrudnieniu, zdrowiu, i mieszkalnictwie. W odniesieniu do każdego obszaru Komisja przedstawiła państwom członkowskim nowe cele i zalecenia dotyczące ich realizacji. Zarówno cele, jak i zalecenia posłużą za ważne narzędzia monitorowania poprawy i zagwarantowania, by UE czyniła większe postępy w zapewnianiu niezbędnego wsparcia, którego tak wielu Romów mieszkających w UE nadal potrzebuje.

 

Unia rynków kapitałowych: Komisja pobudzi europejskie rynki kapitałowe2020-09-30

Komisja Europejska opublikowała dziś nowy, ambitny plan działania na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych UE w nadchodzących latach. Obecnie głównym priorytetem UE jest zadbanie o to, by Europa podniosła się po bezprecedensowym kryzysie gospodarczym, w jakim się znalazła na skutek pandemii koronawirusa. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego zadania będą miały rozwój rynków kapitałowych UE i zapewnienie dostępu do finansowania rynkowego.