Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego2021-07-15

Komisja jest głęboko zaniepokojona wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w którym* stwierdza się, że środki tymczasowe dotyczące funkcjonowania sądownictwa, zarządzone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są niezgodne z Konstytucją RP. Wyrok ten potwierdza nasze obawy co do stanu praworządności w Polsce.

KE proponuje przekształcenie gospodarki i społeczeństwa UE, aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne2021-07-14

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. Takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, który może sprawić, by Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. i wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład. Przedstawione dzisiaj wnioski Komisji stanowią narzędzia prawodawcze, które służą realizacji celów zawartych w Europejskim prawie o klimacie oraz gruntownej transformacji naszej gospodarki i społeczeństwa zmierzającej do sprawiedliwej, ekologicznej i dostatniej przyszłości.

Historyczne globalne porozumienie w sprawie sprawiedliwszego opodatkowania przedsiębiorstw2021-07-12

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje historyczne globalne porozumienie zatwierdzone dziś przez ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw grupy G-20, które zapewni sprawiedliwe i stabilne międzynarodowe ramy opodatkowania osób prawnych. Ten bezprecedensowy konsensus doprowadzi do pełnej reformy międzynarodowego systemu opodatkowania osób prawnych. Obejmie to realokację praw do opodatkowania, co oznacza, że największe przedsiębiorstwa na świecie będą musiały płacić podatki niezależnie od tego, gdzie prowadzą działalność gospodarczą. Jednocześnie minimalna globalna efektywna stawka podatkowa na poziomie co najmniej 15 proc. pomoże ograniczyć agresywne planowanie podatkowe i powstrzymać „równanie w dół” podatku od osób prawnych. 

Republika Senegalu i Drużyna Europy postanawiają zbudować zakład produkujący szczepionki2021-07-09

Dziś poczyniono kolejny krok w kierunku produkcji szczepionek przeciwko COVID-19 w Afryce – Drużyna Europy formalnie zgodziła się wesprzeć inwestycję na dużą skalę w produkcję szczepionek przez Instytut Pasteura w Dakarze, jak również zapewnić inne środki wsparcia. Nowy zakład produkcyjny powinien zmniejszyć zależność Afryki od szczepionek importowanych w 99% i wzmocnić odporność tego kontynentu na pandemie w przyszłości.