Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Komisja zatwierdza wart 1,9 mld euro polski program wsparcia przedsiębiorstw2021-01-20

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 1,9 mld euro (8,6 mld złotych) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w określonych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

Komisja Europejska zatwierdziła drugą bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-192021-01-07

Komisja Europejska wydała dziś warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Moderna. Jest to druga szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w UE. Komisja wydała to zalecenie w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz po otrzymaniu zalecenia i pozytywnej opinii naukowej od Europejskiej Agencji Leków (EMA), przygotowanych w oparciu o dogłębną analizę bezpieczeństwa, skuteczności i jakości tej szczepionki.

Portugalia na czele UE2021-01-05

Co pół roku jeden z krajów UE przejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (tzw. prezydencję). W praktyce oznacza to, że kraj ten przewodniczy Radzie Unii Europejskiej, organizuje spotkania przywódców państw członkowskich i wskazuje obszary, w których UE powinna poczynić postępy. 1 stycznia pałeczkę przejmie Portugalia. W związku z pandemią koronawirusa prezydencja portugalska położy nacisk następujące obszary:

-odporna Europa: pomoc państwom członkowskim w powrocie do normalności po wygaśnięciu pandemii
-silniejsza Europa socjalna: walka z ubóstwem i bezrobociem
-bardziej ekologiczna Europa: wspieranie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej
-cyfrowa Europa: wspieranie transformacji cyfrowej
-silniejsza pozycja Europy na świecie: wzmacnianie partnerstw międzynarodowych, na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, Indiami czy Afryką.

Bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-192021-01-04

COVID-19 to poważna choroba, na którą jak dotąd nie ma skutecznego lekarstwa. Globalnie doprowadziła do śmierci ponad miliona osób na całym świecie. Pandemia spowodowała też restrykcje, które diametralnie zmieniły nasze życie i ograniczyły naszą wolność. Wyjściem z tego kryzysu są szczepienia. Bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19 pomogą wrócić nam do normalnego życia. Wspólnie możemy pokonać koronawirusa.
#SafeVaccines #VacicinesWork #StrongerTogether