Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Ochrona osób pracujących za pośrednictwem platform2021-02-24

Komisja rozpoczyna dziś pierwszy etap konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi na temat sposobów poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy. W UE szybko przybywa osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych, dotyczy to rosnącej liczby sektorów gospodarczych. Taka praca może wiązać się z większą elastycznością, większymi możliwościami zatrudnienia i dodatkowymi dochodami, także dla osób, dla których wejście na tradycyjny rynek pracy może być trudniejsze. Jednak niektóre rodzaje pracy za pośrednictwem platform internetowych wiążą się z niepewnymi warunkami pracy, co znajduje odzwierciedlenie w braku przejrzystości i przewidywalności ustaleń umownych, wyzwaniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem oraz niewystarczającym dostępie do ochrony socjalnej. Wyzwania związane z pracą za pośrednictwem platform internetowych to także jej transgraniczny wymiar oraz kwestia zarządzania algorytmicznego.

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Věry Jourovej i komisarz Didiera Reyndersa z okazji Europejskiego D2021-02-22

Z okazji Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Vera Jourová i komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders wydali następujące oświadczenie:

Co roku miliony ludzi w Unii Europejskiej staje się ofiarami przestępstw.

Pandemia koronawirusa jeszcze bardziej nasiliła to zjawisko. Podczas obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się odnotowano wzrost przemocy domowej, niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, cyberprzestępczości oraz przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym. Ofiary tych przestępstw wymagają szczególnej uwagi.

Dziś Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 i tłusty czwartek!2021-02-11

Wyjątkowy dzień! Dziś obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 oraz nasz jedyny w swoim rodzaju TŁUSTY CZWARTEK! 
Ponieważ w tym roku nie jest możliwa organizacja żadnych wielkich uroczystości z powodu Covid-19, strażak Playmobil przypomina nam o ogólnoeuropejskim numerze alarmowym 112. Dzisiaj, 11 lutego, myślimy o wszystkich osobach w stacjach ratowniczych, straży pożarnej, policji i innych jednostkach, które nas chronią. Kiedy dzwonimy pod numer alarmowy 112, osoby te wyjeżdżają na akcję i ryzykują życiem, by uratować nasze życie. Za to wielkie dzięki!
#thankyouchain #112Day2021 #112live #112day
Życzymy smacznego i bezpiecznego dnia!

Co to jest gospodarka o obiegu zamkniętym?2021-02-10
Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który obejmuje dzielenie się, leasing, ponowne wykorzystanie, naprawę, odnawianie i recykling istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów.
W praktyce oznacza to ograniczenie ilości odpadów do minimum. Kiedy produkt osiąga koniec swojego życia, jego materiały są przechowywane w ramach ekonomii, gdzie tylko jest to możliwe. Można je produktywnie wykorzystywać wielokrotnie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość.