Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Najnowszy Newsletter już dostępny!2021-03-03

Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem!
Co ważnego wydarzyło się w lutym? Poniżej znajdziesz najważniejsze wydarzenia z UE i działalności naszego biura. 
 Link: https://bit.ly/3c2RADc 

Komisja wszczyna dochodzenie2021-02-26

Komisja wszczęła dziś dochodzenie, aby ocenić, czy należy przedłużyć okres stosowania obecnie obowiązującego środka ochronnego w odniesieniu do importu niektórych wyrobów ze stali na okres po 30 czerwca 2021 r. Dochodzenie wszczęto na podstawie należycie uzasadnionego wniosku dwunastu państw członkowskich UE. W toku dochodzenia Komisja ustali, zgodnie z wymogami przepisów UE i WTO, czy środek ochronny jest nadal niezbędny do tego, aby zapobiec poważnym szkodom, jakie mógłby ponieść przemysł stalowy UE, lub takie szkody naprawić, oraz czy przemysł ten jest w trakcie procesu dostosowania. Dochodzenie obejmie również ocenę interesu Unii. Zakończy się ono do dnia wygaśnięcia obowiązującego środka ochronnego, tj. do 30 czerwca 2021 r. 

Nowe unijne etykiety energetyczne obowiązujące od dnia 1 marca 2021 r.2021-02-26

Aby pomóc konsumentom w UE zmniejszyć rachunki za energię i ślad węglowy, od poniedziałku 1 marca 2021 r. stosowana będzie – w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych – nowa, powszechnie rozpoznawalna unijna etykieta energetyczna. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane w dniu 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach.

Komisja proponuje nowe rozporządzenie, aby podróżni w UE mogli nadal korzystać z bezpłatnego roaming2021-02-24

Komisja zaproponowała dzisiaj nowe rozporządzenie w sprawie roamingu, aby podczas podróży po UE obywatele mogli korzystać z roamingu bez dodatkowych opłat. W czasach, gdy podróże inne niż niezbędne nie są zalecane, jest to ważne działanie z myślą o lepszej przyszłości. Nowe rozporządzenie przedłuży o kolejne 10 lat obowiązywanie obecnych przepisów, które mają wygasnąć w 2022 r. Dzięki niemu podróżni będą mogli również korzystać z lepszych usług roamingowych. Konsumentom będzie na przykład przysługiwać taką sama jakość i prędkość połączenia z siecią komórkową za granicą jak w kraju zamieszkania, o ile dostępne są odpowiednie sieci. Nowe przepisy zapewnią również skuteczny dostęp do służb ratunkowych, w tym lepszą informację o alternatywnych środkach dla osób z niepełnosprawnością, a także sprawią, że konsumenci będą lepiej zorientowani co do ewentualnych opłat za korzystanie z usług o wartości dodanej w roamingu.