Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Archiwum

Zniesienie sezonowych zmian czasu 2018-09-14

Orędzie o stanie Unii 2018: Komisja proponuje zniesienie sezonowych zmian czasu

W dniu 12 września 2018 r., przy okazji orędzia o stanie Unii, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Wszyscy w zdecydowanych deklaracjach mówimy, że chcemy działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach mniej istotnych. Jednak nie spotyka się to z aplauzem, gdy UE nakazuje Europejczykom przestawianie zegarków dwa razy w roku. Komisja proponuje dzisiaj zmianę...

Recykling tworzyw sztucznych 2018-09-14

Posłowie wskazują sposoby zwiększenia recyklingu tworzyw sztucznych

-Posłowie do PE chcą zakazać stosowania mikrodrobin plastiku w kosmetykach i plastiku ulegającego degradacji utleniajacej
-Standardy jakości plastiku po recyklingu
-Inicjatywy zbierania plastikowych odpadów na morzu

Posłowie wzywają do stworzenia rzeczywistego jednolitego rynku tworzyw sztucznych z recyklingu i proponują sposoby likwidacji śmieci morskich.

Orędzie o stanie Unii 2018: Wzmocnienie Prokuratury Europejskiej w celu zwalczania terroryzmu2018-09-13

Orędzie o stanie Unii 2018: Wzmocnienie Prokuratury Europejskiej w celu zwalczania terroryzmu transgranicznego

W dniu 12 września 2018 r., przy okazji orędzia o stanie Unii, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Europejczycy słusznie oczekują, że Unia zapewni im bezpieczeństwo. Dlatego Komisja Europejska proponuje dziś uzupełnienie uprawnień nowo powołanej Prokuratury Europejskiej o zwalczanie transgranicznych przestępstw terrorystycznych. Musimy być w stanie ścigać terrorystów w bardziej skoordynowany sposób w całej Unii. Terroryzm nie zna granic. Nie możemy stać się mimowolnymi współsprawcami tylko dlatego, że nie potrafimy współpracować.

Nowy sojusz "Afryka-Europa"2018-09-13

Orędzie o stanie Unii 2018: w kierunku nowego sojuszu „Afryka – Europa” w celu pogłębienia stosunków gospodarczych i pobudzenia inwestycji oraz tworzenia miejsc pracy

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział:

"Afryka nie potrzebuje działań charytatywnych, tylko rzeczywistego i sprawiedliwego partnerstwa. A my, Europejczycy, tego partnerstwa potrzebujemy w takim samym stopniu. Dziś proponujemy nowych sojusz między Europą a Afryką na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Zakładamy sobie, że sojusz ten pomógłby stworzyć do 10 milionów miejsc pracy w Afryce w samych tylko najbliższych 5 latach. Wierzę, że powinniśmy przekształcić liczne umowy handlowe między UE a Afryką w umowę o wolnym handlu między obydwoma kontynentami w formie partnerstwa gospodarczego między równorzędnymi partnerami."