Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Komisja wypłaca 17 mld euro w ramach SURE Włochom, Hiszpanii i Polsce

Instrument SURE może ogółem zapewnić wszystkim państwom członkowskim wsparcie finansowe w wysokości do 100 mld euro. Jak dotąd, na podstawie wniosków Komisji, Rada zatwierdziła przekazanie 17 państwom członkowskim 87,9 mld euro wsparcia finansowego w ramach SURE. Kolejne wypłaty nastąpią w ciągu najbliższych miesięcy, po odpowiednich emisjach obligacji.

Wypłaty są następstwem pierwszej emisji obligacji społecznych, której w zeszłym tygodniu dokonała Komisja w celu sfinansowania tego instrumentu, a która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.

Członkowie Kolegium oznajmili:

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen stwierdziła: Pierwsze wypłaty w ramach instrumentu SURE to duży i ważny krok w naszych staraniach o zachowanie miejsc pracy i źródeł utrzymania. Dobitnie świadczą one o solidarności Unii z obywatelami Hiszpanii, Włoch i Polski, którzy ucierpieli w wyniku tego bezprecedensowego kryzysu. Jesteśmy nadal zdecydowani chronić obywateli i miejsca pracy w całej Europie. SURE odegra w realizacji tego celu ważną rolę.

Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i administracji, powiedział: Instrumentem SURE wychodzimy naprzeciw naszym obywatelom, którzy oczekują od nas szybkiego wsparcia w czasach kryzysu. Cieszę się, że obywatele i przedsiębiorstwa w Hiszpanii, Włoszech i Polsce jako pierwsi skorzystają z tego wsparcia. Już 17 państw członkowskich wyraziło zainteresowanie otrzymaniem wsparcia w ramach SURE. Odpowiednie działania w tym zakresie podejmiemy jeszcze w tym roku. Oto solidarność w działaniu.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, powiedział: To ważny dzień z punktu widzenia europejskiej solidarności z państwami członkowskimi: pierwsza porcja pomocy finansowej – 17 mld euro – trafia do pracowników we Włoszech, Hiszpanii i Polsce. A to dopiero początek. Gdy Europa przygotowuje się do trudnej zimy, zauważmy, że ubiegłotygodniowa emisja obligacji społecznych SURE była nie tylko udaną operacją rynkową – był to wyraz ogromnego zaufania do planu naprawy gospodarczej Unii Europejskiej i ufności w naszą wspólną przyszłość gospodarczą”.