Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Nowy start w obszarze migracji: budowanie zaufania i nowa równowaga

Migracja jest kwestią złożoną, o licznych aspektach wymagających równoczesnego uwzględnienia. Bezpieczeństwo osób szukających ochrony międzynarodowej lub lepszych warunków życia, niepokój państw położonych na granicach zewnętrznych UE, które obawiają się, że presja migracyjna przekroczy ich zdolności i które potrzebują solidarności pozostałych państw. Z kolei inne państwa członkowskie UE obawiają się, że w przypadku nieprzestrzegania procedur na granicach zewnętrznych ich własne krajowe systemy azylu, integracji i powrotów staną się niewydolne w obliczu dużych napływów.

Obecny system już się nie sprawdza. Przez ostatnie pięć lat UE nie była w stanie go naprawić. UE musi przezwyciężyć obecny impas i stawić czoła stojącym przed nią zadaniom. W nowym pakcie o migracji i azylu Komisja proponuje wspólne europejskie rozwiązania ogólnoeuropejskiego problemu. Unia musi odejść od rozwiązań doraźnych i wprowadzić przewidywalny i niezawodny system zarządzania migracją.

Więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_1706