Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Unia celna: Nowy plan działania

W swoich wytycznych politycznych przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała, że unia celna musi zostać przeniesiona na kolejny poziom, w szczególności poprzez zapewnienie zintegrowanego europejskiego podejścia do zarządzania ryzykiem celnym, które zwiększa skuteczność kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie UE. Właśnie tego dotyczy dzisiejszy plan działania.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, powiedział: Unia celna UE była jednym z pierwszych konkretnych osiągnięć integracji europejskiej i przez ponad pięć dekad przyczyniała się do ochrony Europejczyków i utrzymania przepływu handlu przez nasze granice – których siła mierzona jest siłą ich najsłabszego ogniwa. Nowe wyzwania oznaczają, że musimy sprawić, by nasze przepisy celne były inteligentniejsze i lepiej funkcjonowały, z korzyścią dla państw członkowskich, obywateli i przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem. Wymaga to lepszego wykorzystania danych, lepszych instrumentów i sprzętu oraz ściślejszej współpracy w ramach UE, a także z organami celnymi krajów partnerskich. Wymaga to również lepszego prognozowania, tak aby unijne organy celne mogły w przyszłości pewnie stawić czoła wyzwaniom. Dzisiaj określamy, w jaki sposób przeniesiemy naszą unię celną na kolejny poziom.

Więcej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_1703