Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Konsultacje społeczne - zachęcamy do wyrażenia opinii

.

Wiceprzewodnicząca ds. demokracji i demografii Dubravka Šuica stwierdziła: „Dzieci potrzebują naszej ochrony i wsparcia, aby mogły w pełni rozwijać swój potencjał, także w sytuacjach nadzwyczajnych, jak obecna pandemia. Dzięki nowej globalnej strategii UE na rzecz praw dziecka, chcemy zapewnić wszystkim dzieciom w UE prawo do równej ochrony i dostępu do usług, niezależnie od ich pochodzenia czy statusu społecznego. Chcemy również wzmocnić wsparcie i ochronę dzieci na świecie, poprzez nasze działania zewnętrzne. Rozpoczynające się dzisiaj konsultacje społeczne będą kluczowym elementem przy opracowywaniu strategii i będą miały wpływa na jej powodzenie.”

Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders powiedział: „Wszystkie dzieci mają takie samo prawo do zdrowia, edukacji, życia rodzinnego, zabaw i wypoczynku; wszystkie dzieci mają takie samo prawo do odpowiedniego poziomu życia i ochrony przed nadużyciami i krzywdą. Jednak w praktyce nie wszystkie dzieci korzystają z tych samych praw. Celem naszej nowej strategii jest stworzenie spójnego i kompleksowego podejścia, aby prawa dziecka były jednakowo stosowane w całej UE. Chcąc zapewnić, że nasza strategia będzie spełniała swój cel, ściśle współpracujemy z organizacjami zajmującymi się prawami dziecka, tak, aby zdanie i opinie dzieci stały się integralną częścią przygotowań do tego ważnego projektu. Aby nasze starania przyniosły sukces, musimy również wysłuchać opinii publicznej, dlatego zachęcamy wszystkich obywateli do wypowiedzenia się w tym temacie.”

Konsultacje społeczne potrwają do 1 grudnia 2020 r.