Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Morze Śródziemne i Morze Czarne: Komisja proponuje uprawnienia do połowów na 2021 r.

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na 2021 r. Na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Dzięki proponowanej kwocie połowowej dla niektórych stad ryb Komisja wywiązuje się z zobowiązań politycznych podjętych w deklaracjach „MedFish4ever” i deklaracjach z Sofii, aby promować zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Wniosek wdraża wieloletni plan zarządzania zasobami dennymi w zachodniej części Morza Śródziemnego poprzez kontynuację politycznego zobowiązania do dalszego zmniejszania nakładu połowowego na tym obszarze nawet o 40% w ciągu pięciu lat (2020–2024). Obejmuje również w szczególności środki dotyczące węgorza, korala czerwonego, koryfeny, małych gatunków pelagicznych i zasobów dennych w Adriatyku, zasobów czerwonych krewetek głębinowych w Morzu Jońskim, Morzu Lewanckim i Cieśninie Sycylijskiej, zgodnie z decyzjami General Fisheries Komisja Morza Śródziemnego (GFCM).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_1486