Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Komisja zatwierdza środki w wysokości 1 mld euro dla Danii i Szwecji na dokapitalizowanie SAS

Komisja Europejska zatwierdziła plany Danii i Szwecji dotyczące wkładu w wysokości do 11 mld SEK (około 1 mld EUR) na dokapitalizowanie SAS. Środek został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa. Środek polegający na dokapitalizowaniu jest częścią większego pakietu dokapitalizowania, który również przewiduje znaczny udział inwestorów prywatnych, w tym konwersję pozostających w obrocie prywatnych instrumentów dłużnych na kapitał własny. SAS to główne linie lotnicze działające w Danii, Szwecji i Norwegii. W drugim kwartale 2020 roku SAS poniósł znaczne straty z powodu wybuchu koronawirusa i ograniczeń w podróżowaniu, które Dania, Szwecja i inne kraje musiały nałożyć, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Komisja stwierdziła, że ​​środek zgłoszony przez Danię i Szwecję jest zgodny z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Komisja stwierdziła, że ​​środek dokapitalizowania przyczyni się do zarządzania skutkami ekonomicznymi wybuchu koronawirusa w Danii i Szwecji: środek ma na celu przywrócenie pozycji bilansowej i płynności SAS w wyjątkowej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, przy jednoczesnym zabezpieczenia ograniczające zakłócenia konkurencji.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_1492