Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Unijny humanitarny most powietrzny dla Iraku i dodatkowe fundusze

Kolejny lot w ramach mostu powietrznego z ponad 40 tonami zaopatrzenia medycznego i awaryjnego dotarł do Iraku i posłuży wzmocnieniu pomocy humanitarnej. Lot ten jest częścią bieżącego wsparcia realizowanego przez „Drużynę Europy” (Team Europe), obejmującego działania na rzecz złagodzenia najpoważniejszego światowego kryzysu humanitarnego, na które wpływ mają jednak ograniczenia w transporcie w następstwie pandemii koronawirusa.

UE udostępnia również nowy pakiet pomocy humanitarnej w wysokości 35 mln EUR, aby wesprzeć ofiary konfliktów i przymusowych wysiedleń w Iraku oraz pobudzić działania w na rzecz zwalczania koronawirusa. Pomoc humanitarna UE w Iraku koncentruje się na udzielaniu pomocy ratującej życie, takiej jak zapewnianie doraźnej opieki zdrowotnej, schronienia, dostępu do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, a także edukacji i ochrony. Pomoc humanitarna UE trafia do około 400 tys. osób, w tym wielu kobiet i dzieci.

Od 2015 r. przekazano temu krajowi pomoc humanitarną w kwocie ponad 490 mln EUR.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1414