Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Działania w odpowiedzi na koronawirusa: rynki kapitałowe wsparciem procesu odbudowy Europy

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych stanowiący element ogólnej strategii Komisji na rzecz odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19. Przedstawione dziś środki mają natomiast na celu wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym rynki kapitałowe będą mogły w łatwiejszy sposób pomagać europejskim przedsiębiorstwom w wychodzeniu z kryzysu. Pakiet zawiera propozycje ukierunkowanych zmian w przepisach dotyczących rynków kapitałowych, które sprzyjać będą większym inwestycjom w gospodarkę, umożliwią szybką rekapitalizację przedsiębiorstw i zwiększą zdolność banków do finansowania procesu odbudowy.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1382