Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa: nowy ekosystem bezpieczeństwa

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj nową strategię UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025, ukierunkowaną na priorytetowe obszary, w których UE może wymiernie wesprzeć państwa członkowskie w promowaniu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Europy. 

W strategii określono narzędzia i środki, które należy opracować w ciągu najbliższych pięciu lat, aby zapewnić bezpieczeństwo w naszym środowisku fizycznym i cyfrowym – od zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, poprzez zapobieganie zagrożeniom hybrydowym i ich wykrywanie oraz poprawę odporności infrastruktury krytycznej, po promowanie cyberbezpieczeństwa oraz wspieranie badań i innowacji.

W strategii określono cztery strategiczne priorytety działań na szczeblu UE:

1. Środowisko bezpieczeństwa, które wytrzyma próbę czasu

2. Stawianie czoła zmieniającym się zagrożeniom

3. Ochrona Europejczyków przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną

4. Silny europejski ekosystem bezpieczeństwa

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1379