Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Obejrzyj najnowszy film o roli pszczół w naszym ekosystemie

Naukowcy alarmują o problemie zmniejszającej się różnorodności owadów, jak i zapylanych przez nie kwiatów. Dzięki unijnej strategii różnorodność biologiczna w Europie zostanie odbudowana do 2030 r. dla dobra ludzi, klimatu i planety. Jednym z założeń strategii jest powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających w tym pszczół miodnych. Pamiętajmy, chrońmy pszczoły, ponieważ pełnią one bardzo ważną rolę w naszym ekosystemie. Jeśli zabraknie pszczół zabraknie też nas, ludzi.

 

Pszczelarium WSG:
http://www.wsg.byd.pl/pszczelarium-ws...

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030:
https://cutt.ly/HaK0w3O

Program URBACT:
https://urbact.eu/beepathnet