Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Kobiety pracujące w UE zarabiają średnio 16% mniej za godzinę niż mężczyźni

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE prezentuje się inaczej w różnych państwach członkowskich: w 2017 r., najwyższa była w Estonii (25,6%), Czechach (21,1%), Niemczech (21%), Wielkiej Brytanii (20,8%), Austrii (19,9%) i Słowacji (19,8%). Najniższą różnicę miały Słowenia (8%), Polska (7,2%), Belgia (6%), Włochy i Luksemburg (po 5%) oraz Rumunia (3,5%).

Równość płac to nie tylko kwestia sprawiedliwości, ale także pobudzenia gospodarki - im wyższe wynagrodzenie, tym większa siła nabywcza kobiet, więcej do opodatkowania oraz mniejsze obciążenie dla systemów opieki społecznej. Badania wykazują, że zmniejszenie luki w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami o 1 punkt procentowy spowodowałoby wzrost produktu krajowego brutto o 0,1%.