Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Ułatwienie wiz i readmisja: Unia Europejska i Białoruś podpisują umowy

Umowa o ułatwieniach wizowych ułatwi obywatelom Białorusi uzyskanie wiz krótkoterminowych na wjazd do Unii Europejskiej. Po wejściu w życie umowy o ułatwieniach wizowych opłata wizowa zostanie obniżona do 35 EUR. Ponadto opłata za usługę będzie ograniczona, a termin, w którym konsulaty podejmą decyzję w sprawie wniosku wizowego, zostanie skrócony. Kilka kategorii podróżnych, w tym dziennikarze, studenci i członkowie oficjalnych delegacji, będzie mogło otrzymywać wizy wielokrotnego wjazdu o coraz dłuższym okresie ważności, przy jednoczesnym konieczności przedstawienia mniej dokumentów potwierdzających, aby udowodnić swój cel podróży. Białoruś jednostronnie wprowadziła środki ułatwiające krótkoterminowe podróże bezwizowe dla obywateli UE przybywających do Mińska.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/…/IP_20_6