Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Jak wygląda procedura mianowania nowych szefów instytucji Unii Europejskiej?

Przewodniczący Komisji Europejskiej
 Kandydat proponowany jest przez Radę Europejską, natomiast o jego przyjęciu większością głosów decyduje Parlament Europejski;
 Wybierany jest na okres 5 lat;

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
 Mianowany przez RE za zgodą przewodniczącego Komisji (art. 18 ust. 1 Traktatu o UE);
 Jego kadencja trwa 5 lat;

Prezes Europejskiego Banku Centralnego
 Wybierany przez RE na podstawie zalecenia Rady Unii Europejskiej przy uwzględnieniu opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Prezesów EBC;
 Procedura jego nominacji opisana jest w art. 283 Traktatu o funkcjonowaniu UE;

Warto zaznaczyć, iż przy wyborze kandydatów bierze się pod uwagę również czynniki czysto pozaustawowe, takie jak równowaga polityczna (rozłożenie stanowisk między partie), równowaga geograficzna i demograficzna, kwestie fiskalne czy równouprawnienie, o których mowa m. in. w 6. Deklaracji do Traktatu o Unii Europejskiej.