Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nagroda zostanie przyznana za nowatorskie inicjatywy i projekty mające na celu walkę o równość szans dla kobiet i mężczyzn oraz ich równe traktowanie we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego