Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych!

W 2019 roku nasze czasopisma poświęcone będą bieżącym wydarzeniom w Unii Europejskiej, wśród których znalazły się następujące tematy:

- 15 lat Polski w Unii Europejskiej,

- Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej,

- Relacje Unii Europejskiej z krajami afrykańskimi i Japonią,

- Europejski Korpus Solidarności i program Erasmus+,

- Brexit i jego następstwa,

- relacje wewnętrzne między krajami członkowskimi Unii Europejskiej,

- sprawy ekonomiczne i społeczne Unii Europejskiej,

- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.

 

Powyższy zakres tematyczny to jedynie wskazówki możliwych obszarów tematycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z orędziem o stanie Unii Europejskiej za rok 2018 (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-brochure_pl.pdf)

 

Wytyczne dla autorów znajdą Państwo na stronie: www.siae.wsg.byd.pl oraz http://www.ue-pse.wsg.byd.pl/8-dla-autorow.

Prosimy też o przesyłanie not o autorze wraz ze streszczeniem artykułu.

 

Adres do nadsyłania artykułów: centrum.europejskie@byd.pl

Termin nadsyłania publikacji: 31 lipca 2019.

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Zapraszamy do współpracy!