Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Wstępne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Tym razem prawie 51% obywateli UE uprawnionych do głosowania wzięło udział w wyborach europejskich - to najwyższy wynik od 20 lat. To też pierwszy wzrost ogólnoeuropejskiej frekwencji od pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego w 1979 roku.


Frekwencja wzrosła w 21 krajach, z czego w siedmiu o ponad 10 punktów procentowych. Największy wzrost frekwencji nastąpił w Polsce - wzrosła o blisko 22 punkty procentowe, z 23,83% w 2014 r. do 45,68%.

Więcej aktualnych informacji:

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20190523STO52402/wybory-2019-najwyzsza-frekwencja-od-20-lat

Frekwencja i podział grup politycznych:

https://wyniki-wybory.eu/niemcy/?fbclid=IwAR16-0P6L6WsnC9MFeIpc3q5OZ4onmPerMGUWHwuigDcaku2I_629nO_huU