Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

EU Cybersecurity Agency

Celem ćwiczenia, które odbyło się dziś w Parlamencie Europejskim, było sprawdzenie, jak skuteczne są państwa członkowskie UE i unijne praktyki reagowania i plany kryzysowe, oraz określenie sposobów zapobiegania, wykrywania i łagodzenia incydentów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym, które mogą mieć wpływ na nadchodzące w UE wybory. To ćwiczenie jest częścią środków wdrażanych przez Unię Europejską w celu zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów w maju 2019 r. --- > http://www.europarl.europa.eu/…/eu-member-states-test-cyber…