Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Przewodniczący Tajani o porozumieniu w sprawie Brexitu

”Wierzymy w demokrację i szanujemy decyzję Brytyjczyków. Tekst uzgodniony przez Unię Europejską i Wielką Brytanię jest pierwszym krokiem na długiej drodze. Jestem optymistą, oczekując, że utoruje on drogę do bliskich przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią. Jak zawsze mówiłem, Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, ale nie Europę", dodał prezydent Tajani.

"Chciałbym podziękować Michelowi Barnier za jego niestrudzoną pracę i ducha współpracy, który jest podstawą naszych stosunków. Chciałbym również wyrazić uznanie dla zasadniczego wkładu grupy posłów zajmujących się Brexitem w Parlamencie Europejskim”.

"Umowa ta powinna odzwierciedlać fakt, że każdy wynik negocjacji będzie gorszy od pełnego członkostwa, chroniąc jednocześnie interesy i prawa obywateli UE-27. Pokazuje ona, za czym opowiada się Unia Europejska: solidarnością i jednością jej członków”.

„Chcę również jasno powiedzieć, że jest to dopiero początek nowego etapu. Parlament Europejski zostanie wezwany do zatwierdzenia umowy i w związku z tym będzie nadal kontrolował rozwój sytuacji nie dopuszczając do przekroczenia w negocjacjach wyznaczonych przez nas granic”, zakończył Przewodniczący.