Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Zaproszenie na Inaugurację Europejskiego Wolontariatu

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Warszawa, 30 października 2018

Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa. Organizacje i instytucje mogą zyskać pomoc w swoich codziennych działaniach, zaangażowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów. 
Europejski Korpus Solidarności promuje solidarność i zaangażowanie, które są fundamentami społeczeństwa obywatelskiego  i demokracji. Działania, które finansowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności odpowiadają na problemy i wyzwania społeczne oraz przyczyniają się do budowania bardziej spójnego społeczeństwa. Istotnym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest walka z wykluczeniem społecznym przez aktywne angażowanie osób z mniejszymi szansami.
Młodzi ludzie i organizacje mogą realizować działania w następujących obszarach: 
• Wolontariat – projekty wolontariatu umożliwiają goszczenie w organizacji wolontariuszy w okresie od 2 do 12 miesięcy,
• Staże i miejsca pracy – firmy i instytucje z sektora solidarnościowego mogą zaprosić do siebie pracownika lub stażystę na okres od 3 do 12 miesięcy,
• Działania lokalne w ramach Projektów Solidarności – 5 osobowe grupy młodzieży w wieku 18-30 lat mogą realizować działania, które będą odpowiedzią na lokalne wyzwania.
Możliwości, które otwiera Europejski Korpus Solidarności są ogromne – na wszystkie działania nowego programu Komisja Europejska do 2020 roku przeznaczyła budżet wysokości 376 milinów euro, który umożliwi udział w programie ponad 300 000 osób. Jeszcze w 2018 roku na wyjazdy młodych ludzi Unia Europejska przeznaczy ponad 44 miliony euro.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza Europejskim Korpusem Solidarności w Polsce. FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, którym ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 oraz Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2018-2020. W 2018 r. FRSE obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności.
Szczegółowe informacje na stronie www.frse.org.pl.

Program ramowy konferencji inaugurującej Europejski Korpus Solidarności

10.30-11.00 Rejestracja gości
11.00 – 11.30 Wystąpienia otwierające
11.30 – 12.30 Debata „Europejski Korpus Solidarności – nowy program na rzecz wspierania zaangażowania młodzieży i budowania solidarności w Europie.”
12.30-13.00 Wystąpienia inspiracyjne
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.15 Sesje tematyczne
Sesja 1:  Wolontariat
Sesja 2:  Działania lokalne – Projekty Solidarności
Sesja 3:  Staże i miejsca pracy
15.15-15.30 Zakończenie

Organizator:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce