Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Konferecja prasowa

Od środy posłowie Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) przebywają w Polsce, aby ocenić stan zagrożenia dla rządów prawa i podstawowych wartości UE. Delegacja parlamentarna spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu i wymiaru sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich oraz innych organów, organizacji i zainteresowanych stron w celu zapoznania się z aktualnym stanem państwa prawnego w Polsce. Planowane są też spotkania z przedstawicielami mediów i działaczami organizacji praw kobiet.

Delegacja udaje się do Polski się w czasie, gdy trwają konsultacje na temat rządów prawa między Radą do Spraw Ogólnych UE a władzami polskimi. Rozpoczęły się one w czerwcu na podstawie art. 7.1. traktatu UE. Jest to pierwszy przypadek zastosowania tej procedury w odniesieniu do państwa członkowskiego.